Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss:
Vi vil, så langt det lar seg gjøre, svare på spørsmål og gi råd og veiledning til våre medlemmer.
Er du ikke medlem, og ønske å melde deg inn? Vi ønsker da at du sender oss en e-post med navn, adresse, telefonnr og e-post adresse.
E-post: moreogromsdal@fosterhjemsforening.no

Postadresse:

Norsk Fosterhjemsforening Møre og Romsdal
v/ Heidi Lillebø Knardal
6141 Rovde

Støtt Norsk Fosterhjemsforening Møre og Romsdal med Grasrotandel