Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Hedmark

På vår side har du mulighet for å finne ut mer om hvem vi er. På den høyre siden kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

Det er styret i hver fylkesforening som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt. For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til høyre.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon via e-post. Vær vennlig å meld i fra om adresseforandring og forandring av e-postadresse til hovedkontoret.
Vi trenger deg!

Følg oss på vår landsdekkende facebookside!
Facebook har blitt en viktig informasjon- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker å følge oss.

På Facebook kan du hjelpe oss med å synliggjøre foreningen gjennom å spre vårt budskap og saker.

Du finner den landsdekkende FB siden:

Søk direkte på Norsk Fosterhjemsforening i søkefeltet øverst på din Facebookside.

Hedmark har også en egen facebookside.

Denne er lukket av hensyn til til medlemmene. Dersom du ønsker å bli medlem i denne gruppa må du enten sende mail til hedmark@fosterhjemsforening.no med forespærsel, eller spørre andre medlemmer om å melde dere inn i gruppa. Du må være ordinært medlem i fosterhjemsforeninga (Ikke støttemedlem).

Tipping

Grasrotandel. Vårt Org.nr 979718756
Vi takker alle som støtter oss!

Støtteannonser Hedmark