Fosterhjemskonferansen 2022

Bufdir i gang med løsninger for tilgang til helseopplysninger for fosterforeldre

 

Vi har i mange møter og dialoger  med departement og BufDir tydeliggjort at barn i fosterhjem og deres fosterforeldre løper både økt helserisiko og belastning ved at fosterforeldre ikke har tilgang til barnets elektroniske helseopplysninger.

Nå har vi fått beskjed fra BufDir om oppstart av en utredning av en tilgangsløsning for fosterforeldre til barns helseopplysninger på helsenorge.no. 

Formålet med oppdraget er å utrede alternative løsninger for tilgang til helsenorge.no for fosterforeldre, som per i dag ikke har elektronisk tilgang til helseopplysninger til barn de utøver omsorgen for.  

Oppdraget er gitt av Barne- og familiedepartementet , Helse-og omsorgsdepartement og Finansdepartementet. 

Et STORT steg videre mot en løsning!

KS anerkjenner belastningen av økte utgifter for fosterhjem

 

I forbindelse med økte priser på strøm, drivstoff og matvare, tok vi kontakt med KS og BufDir og ba om en redegjøring av hva som blir gjort med de veiledende satsene for månedlig utgiftsdekning for fosterhjem.

Nå har vi fått svar og det er gledelig at KS anerkjenner at den generelle økningen i husholdningsutgifter kan innebære ekstraordinære utgifter for mange fosterhjem. KS skriver: «Vi vil derfor beregne og publisere nye veiledende satser i media oktober, i etterkant av at SSB publiserer oppdatert månedlig konsumprisindeks. På denne måten tar vi  høyde for den ekstraordinære prisveksten. Deretter vil det beregnes og publiseres nye satser som vanlig med virkning fra 1.juli.»

Vi står på for våre medlemmer – sammen, sterke og synlige for barna!

Les svaret fra KS her.

Verv en venn – vinn gavekort hos XXL

 

Kjenner du noen som burde vært medlem hos Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem – og du er med i trekningen av gavekort på 1000 kroner hos XXL.

Sammen er vi sterkere! Norsk Fosterhjemsforening trenger flere medlemmer. Bli med på høstens vervekonkurranse og verv et nytt medlem til foreningen vår.

Våre beste vervetips
Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at man støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene hvor de møter andre i samme situasjon som dem selv. Rådgivningstelefonen er også en svært populær medlemsfordel.


Noen av våre medlemsfordeler

  • Rådgivningstelefon
  • Lokale nettverk
  • Fysiske samlinger for familier og for ungdom
  • Likepersoner
  • Advokatbistand
  • Medlemsblad og nyhetsbrev
  • Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser

Les mer om våre medlemsfordeler her.


Kampanjepris
Spar penger! De som melder seg inn i høst får halv pris på medlemskapet ut året. Nå koster det bare 270 kroner ut 2022 for vanlige medlemmer, og 125 kroner for støttemedlemmer. Les mer om det her.


Meld deg inn her!

Husk å oppgi navnet til den som verver det nye medlemmet for å delta i høstens vervekonkurranse som varer fram til 1. november.

 

 

PROGRAM Fosterhjemskonferansen 26.-27. september 2022

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet 09:00 – 12:30 Åpning: Kjersti Toppe, statsråd i Barne- og familiedepartementet Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022 – Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening – Inga Bejer Engh, Barneombud Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok […]

Fosterhjemskontakt 1/23

«Erfaringene fra fosterhjemmene viser vei fra antagelser til kunnskap!»

Testamente: – Venter man for lenge, kan det bli for sent

Norsk Fosterhjemsforening ønsker alle en riktig god påske!

Rapportlansering tirsdag 10. mai: «Erfaringene fra fosterhjemmene viser vei fra antagelser til kunnskap!»