Invitasjon til Redd Barnas Barnerettighetsseminar 2015

På seminaret vil NKVTS formidle forskning om seksuelle overgrep mot barn, og brukerorganisasjonene, Utsatt mann og Støttesentre mot incest vil gi innblikk i skadevirkninger av seksuelle overgrep. Redd Barnas styreleder Nils Øveraas vil dele ut Redd Barnas rettighetspris. Kampanjen JEGERHER

Les mer

Nye veiledende KS satser

Fra og med 1 juli 2015 blir det nye veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem per måned.
Dette har varighet frem til sommeren 2016.

Les mer

IFCO 2015

International Foster Care Organisation 2015 tar sted i Sidney, Australia, i november.

Å bli fratatt et barn

Tidligere denne måneden kom det en beskjed i Dagbladet fra en barnevernsmamma. Denne beskjeden har blitt svart av en barnevernsansatt, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og en fosterfar.

Les mer

Aktiv og Ung

Aktiv og ung tilbyr sommerferieavlastning / ferieuker i juli måned i Norefjell!

Dette er et tilbud for barn og ungdom mellom 9 og 18 år som vil få tett oppfølging, bli inndelt i grupper etter alder og mye mer.

Du kan lese mer om tilbudet her.

FosterhjemsRing

Et tiltak for fosterhjemsbarn fra Oslo hvor fosterhjemstjenesten i Oslo rekrutterer 6 familier til et nytt fosterhjemstiltak, en FosterhjemsRing.

Er dere en trygg og raus familie som kan utvide familien med et barn i alderen 6 – 12 år? Vil dere i tillegg kunne bidra til at et barn i samme aldersgruppe får et godt sted å være i avtalte perioder? Da kan dette være noe for dere.

Les mer om tiltaket her.

Enormt behov for flere fosterforeldre

Nesten 15.000 barn vil være i fosterhjem om ti år, viser en analyse NOVA har gjennomført. Behovet for flere fosterforeldre er enormt, og myndighetene gjør nå et krafttak for å rekruttere flere. I artikkelen kan du lese om Torunn Hauen Aks, styreleder i Norsk Fosterhjemsforening, og hennes fosterdatter, Maria Sølie. Du kan lese mer om […]

«Nordiske barn – Fokus på barn i fosterhjem»

Nordens Välfärdscenter har nylig avsluttet prosjektet «Nordiske barn – Fokus på barn i fosterhjem.» Prosjektet er gjennomført i samarbeid med noen av Nordens fremste eksperter på området, og har resultert i konkrete forslag til hvordan samfunnet kan forbedre omsorg for barn i offentlig omsorg.

Det blir en samling i Oslo, 27 mai 2015.
Les mer om opplegget her.

Oslo vil styrke tilbudet til fosterhjemsbarna

Norsk Fosterhjemsforening var invitert til deputasjon knyttet til Bystyremelding 1/2015 – Barnevern i Oslo 7.05.2015. Foreningen takker byråd Søreide for god prosess med de frivillige organisasjonene i forbindelse med denne bystyremeldingen, og at han vil styrke tilbudet til fosterbarn og fosterhjemmene i Oslo.
Det ble gitt muntlig og skriftlig innspill fra foreningen sentralt og lokalt. Helse- og sosialkomiteen ble oppfordret til å følge landet for øvrig hva fosterhjemmenes rammebetingelser angår.
Allerede tre utarbeidede rapporter fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet og en fra KS skal inngå i Stortingsmeldingen om helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen. Beslutningen i Stortinget med grunnlag i disse rapportene må også få effekt for Oslo. Ferdigstilles desember 2015.

Oslo byråd vil hjelpe fosterhjemsbarn med å fullføre skole og få et mer stabilt oppvekstmiljø ved å bedre veiledningen for fosterhjemsfamilier og rekruttere flere gode fosterfamilier.
Les mer i ABC Nyheter.