Grenseløs omsorg

«Unødvendig bruk av tvang er brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter. I rapporten “Grenseløs omsorg” om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern ser vi at det er stor grunn til bekymring.» (sitat fra rapporten)

Les mer

Ettervernkonferanse

Konferanse om ettervern i barnevernet

Sted: Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus. Rom B113 – i Pilestredet 52 24 novemberDato og tid: tirsdag 24. november 2015 kl. 08.45 – 15.15

Les mer

FO om budsjettet: – Nesten en «barnevernsbløff»

Så langt vi kan lese av Statsbudsjettet 2016 har ikke regjeringen prioritert barnevernet i 2016. De legger vekt på å fortsette arbeidet for et bedre barnevern. De legger vekt på forebygging og foreldrestøttende tiltak for å forebygge omorgsovertakelse. Avbyråkratisering og effektivisering, skole, barnehage mm.

Les mer

ADHD?

Lurer du på om barnet ditt har ADHD?

Les mer

Invitasjon til dialogmøte om kontakt på sosiale medier

Dialogmøte om KONTAKT PÅ SOSIALE MEDIER MELLOM FORELDRE OG BARN SOM ER PLASSERT AV BARNEVERNET

Les mer

Inger Oterholm disputerer

Inger Oterholm er førstelektor ved Diakonhjemmet høgskole og stipendiat på ph.d.-programmet i profesjonsstudier. Hun disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen «Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger».

Les mer på HIOA.no

«Har du rom for en til?»

I dag er det over 11 000 barn og unge som bor i fosterhjem, og det er stadig etterspørsel på nye hjem. Denne uken er det oppstart for en ny runde – Rekrutteringskampanjen: Har du rom for en til?!

Les mer

En av seks vil bli fosterforeldre!

Nordlandsforskning undersøker nå hvor mange personer i Norge som kjenner til fosterhjem, hva dette er og går ut på, samt hvor mange som kunne tenke seg å stille opp. Dette er på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 1 av 6 av de spurte har nemlig svart at de kunne tenke seg å bli fosterhjem for et barn – det tilsvarer 16 prosent!

Les mer

Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning

Den nordiske konferanse om familieråd og medvirkning finner sted i Oslo den 2. og 3. november 2015 og nå har du mulighet for å delta på en spennende konferanse!

Les mer

Til informasjon

Flere av våre lesere benytter mobil, iPad og andre gadgets for å lese nyheter, sjekke e-post, besøke nettsteder og mer. Dette er en informasjon til dere som besøker hjemmesiden vår ved bruk av spesielt en mobiltelefon:

Les mer