Rapport «Barn i Norge 2015»

Rapporten «Barn i Norge 2015» lanseres 2. desember 2015.

Les mer

Brobyggerkurs

Meld deg på Brobyggerkurset!

Norsk Fosterhjemsforening inviterer til Brobyggerkurs 21. – 22. november 2015. Les invitasjonen her.

Les mer

Landsmøtet 2015

Landsmøtet er den øverste myndigheten i Norsk Fosterhjemsforening. Møtet holdes hvert annet år innen utgangen av oktober. Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og kontrollutvalget.

Landsmøtet 2015 for Norsk Fosterhjemsforening ble avholdt 23. – 25. oktober på Quality Hotel & Resort Sarpsborg.

Les mer

IFCO 2017

International Foster Care Organisation har verdenskonferanse annet hvert år. IFCO 2015 avholdes i Sydney, Australia – og vår generalsekretær, Tove M. S. Wahlstrøm, og styreleder, Torunn Hauen Aks, er deltakende på denne konferansen. De har nettopp gitt beskjed om at neste verdenskonferanse, IFCO 2017, skal avholdes i Malta!

Extratildelingen 2015

Så er vi spente på om ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har imøtekommet Norsk Fosterhjemsforenings tre prosjektsøknader.

Les mer

Traumebevisst omsorg

RVTS Sør har laget en ordliste som forklarer de mest sentrale begrepene fra traumefeltet.

Les mer

Giga inspirasjonsdag

PsykiskhelseProffene er barn og unge med erfaring fra å ha møtt de systemene som skal hjelpe dem, når de har det vondt inni seg. Men hva hjelper og hva hjelper ikke? Hvordan må en god voksen i disse systemene være, for at flere skal få det bedre?

Les mer

Skrikende behov for flere fosterforeldre

Norske myndigheter venter 1000 enslige asylsøkere under 15 år til landet i løpet av året. Det er behov for å gi mange av dem norske fosterhjem, men så langt i år har kun 23 barn fått et nytt hjem i en fosterfamilie.

Les mer

Den nasjonale dialogkonferansen 2015

Styreleder Torunn Hauen Aks representerer Norsk Fosterhjemsforening i den nasjonale dialogkonferansen 2015. Det er lagt opp til at offentlige instanser og frivillige organisasjoner har stands under konferansen.

Les mer

Meg og familiene mine

«Meg og familiene mine» er et prosjekt av Voksne for Barn i samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for Barnevernsbarn. Organisasjonen har mottatt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til et filmprosjekt i 2015.

Les mer