Kontakt oss om du har spørsmål om kontingent

Nå i starten av januar sendes årets medlemskontingent ut til våre medlemmer og støttemedlemmer. Som bruker- og interesseorganisasjon er vi avhengig av støtten vi får fra alle våre medlemmer. 

I år trer ny barnevernslov i kraft, men det er lite som styrker barn i fosterhjem sin rettsikkerhet. Norsk Fosterhjemsforening jobber for å styrke rettighetene til barn i fosterhjem og fosterforeldre, og bedre fosterhjemsomsorgen på alle nivåer. Alle våre medlemmer gir oss en sterkere stemme i møte med politikere og myndigheter og deres bidrag er viktigere enn noen gang. Derfor håper vi at så mange som mulig blir med oss videre. 

Har du spørsmål om årets medlemskontingent? Send oss en e-post post@fosterhjemsforening.no eller ring oss på 23 31 54 00.

 

 

 

Fosterhjemskontakt 4/22

Pangstart for Kajafondet gir behov for flere bidrag

Utvikler metode for foreldreoppfølging i Brobyggerprogrammet RAUSHET

Norsk Fosterhjemsforening gjennomfører et prosjekt der hovedmålet er å bidra til at landets barneverntjenester lykkes i sitt arbeid med oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertagelse. I prosjektet skal vi utvikle en gruppebasert metode for oppfølging av foreldre etter omsorgsovertagelse.

Torsdag til fredag forrige uke gjennomførte vi en viktig workshop i prosjektet. I Stavanger deltok fem barnevernstjenester fra fire pilotkommuner og ga viktige innspill til hva som fremmer og hva som er barrierene for god foreldreoppfølging. Svært engasjerte folk og en fantastisk gruppe som ga god bestilling på hva de ønsker og hva som må til for å kunne få dette til.

Prosjektet er finansiert av Bufdir og bygger på verdiene i Brobyggerprogrammet RAUSHET. Brobyggerprogrammet er en samarbeidsmetode for fosterforeldre, foreldre og barnevernstjenesten. Dette er et tilbud til barnevernstjenester og kan være et ledd i den foreldreoppfølgingen foreldre har krav på. Vi ser frem til neste milepæl i prosjektet som er fire samlinger med foreldregruppene i de fire pilotkommunene og de finne sted mellom januar og mars.

I prosjektet samarbeider vi med Bufetats spisskompetansemiljø for foreldreoppfølging, Universitetet i Sørøst Norge og Organisasjonen for barnevernsforeldre. Cicular ways ved Katerina Medbøe Eriksen og Splint AS ved Maiken Lønnerød bidrar med sin utviklede metodikk i workshopenes praktiske del.

Vi ser frem til å dele oppdateringer om prosjektet med dere!

Les mer om Brobyggerprogrammet RAUSHET her.

Fosterhjemskontakt 3/22

Fosterhjemskonferansen 2022

Bufdir i gang med løsninger for tilgang til helseopplysninger for fosterforeldre

 

Vi har i mange møter og dialoger  med departement og BufDir tydeliggjort at barn i fosterhjem og deres fosterforeldre løper både økt helserisiko og belastning ved at fosterforeldre ikke har tilgang til barnets elektroniske helseopplysninger.

Nå har vi fått beskjed fra BufDir om oppstart av en utredning av en tilgangsløsning for fosterforeldre til barns helseopplysninger på helsenorge.no. 

Formålet med oppdraget er å utrede alternative løsninger for tilgang til helsenorge.no for fosterforeldre, som per i dag ikke har elektronisk tilgang til helseopplysninger til barn de utøver omsorgen for.  

Oppdraget er gitt av Barne- og familiedepartementet , Helse-og omsorgsdepartement og Finansdepartementet. 

Et STORT steg videre mot en løsning!

KS anerkjenner belastningen av økte utgifter for fosterhjem

 

I forbindelse med økte priser på strøm, drivstoff og matvare, tok vi kontakt med KS og BufDir og ba om en redegjøring av hva som blir gjort med de veiledende satsene for månedlig utgiftsdekning for fosterhjem.

Nå har vi fått svar og det er gledelig at KS anerkjenner at den generelle økningen i husholdningsutgifter kan innebære ekstraordinære utgifter for mange fosterhjem. KS skriver: «Vi vil derfor beregne og publisere nye veiledende satser i media oktober, i etterkant av at SSB publiserer oppdatert månedlig konsumprisindeks. På denne måten tar vi  høyde for den ekstraordinære prisveksten. Deretter vil det beregnes og publiseres nye satser som vanlig med virkning fra 1.juli.»

Vi står på for våre medlemmer – sammen, sterke og synlige for barna!

Les svaret fra KS her.

Verv en venn – vinn gavekort hos XXL

 

Kjenner du noen som burde vært medlem hos Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem – og du er med i trekningen av gavekort på 1000 kroner hos XXL.

Sammen er vi sterkere! Norsk Fosterhjemsforening trenger flere medlemmer. Bli med på høstens vervekonkurranse og verv et nytt medlem til foreningen vår.

Våre beste vervetips
Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at man støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene hvor de møter andre i samme situasjon som dem selv. Rådgivningstelefonen er også en svært populær medlemsfordel.


Noen av våre medlemsfordeler

  • Rådgivningstelefon
  • Lokale nettverk
  • Fysiske samlinger for familier og for ungdom
  • Likepersoner
  • Advokatbistand
  • Medlemsblad og nyhetsbrev
  • Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser

Les mer om våre medlemsfordeler her.


Kampanjepris
Spar penger! De som melder seg inn i høst får halv pris på medlemskapet ut året. Nå koster det bare 270 kroner ut 2022 for vanlige medlemmer, og 125 kroner for støttemedlemmer. Les mer om det her.


Meld deg inn her!

Husk å oppgi navnet til den som verver det nye medlemmet for å delta i høstens vervekonkurranse som varer fram til 1. november.

 

 

PROGRAM Fosterhjemskonferansen 26.-27. september 2022

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet 09:00 – 12:30 Åpning: Kjersti Toppe, statsråd i Barne- og familiedepartementet Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022 – Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening – Inga Bejer Engh, Barneombud Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok […]