Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.
Foreningen er en landsdekkende bruker- og interesseorganisasjon.
 

Vil du jobbe hos oss som brobyggerleder i fulltids prosjektstilling, med hovedansvar for Sør- og Østlandet?

Hovedoppgaver er å rekruttere, lære opp, veilede og koordinere brobyggere (likepersoner) og lokale barnevernstjenester for bedring av samarbeid og relasjoner mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenestene.

– Norsk Fosterhjemsforening opplever økt pågang fra aktører som ønsker å stimulere til et bedre samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenester. Gjennom Brobyggerprogrammet RAUSHET ønsker vi å bidra til bedre samarbeid og gode relasjoner mellom de ulike aktørene i fosterhjemsomsorgen til det beste for fosterbarna. Her kan du se noen av filmressursene som er utviklet som inspirasjon til RAUSHET. 

Dette er en meningsfull jobb med store påvirkningsmuligheter. Du vil være den som viderefører og drifter programmet i din region. Du får støtte fra Nasjonal brobyggerleder og sekretariatet. Personen vi søker må være god på relasjoner og kommunikasjon, skjønne det sammensatte landskapet man skal jobbe i og kunne motivere og utvikle andre. Det er også en fordel med erfaring fra koordinering og styring av prosjekter.  

Sekretariatet holder til i moderne kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum, og arbeidsmiljøet er raust og inkluderende. Ved prosjektets utgang vil det være mulighet til forlengelse dersom finansiering er på plass. Stillingen rapporterer faglig til Nasjonal brobyggerleder.  Arbeidssted er fleksibelt, men vi søker etter personer bosatt på Sør- eller Østlandet. Utstrakt reisevirksomhet. Lønn etter avtale. 

Brobyggerleder stilingen skal primært: 

 • Videreføre prosjektet med hovedansvar forsør- og øst Norge– være initierende og drivende. 
 • Samarbeide med tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening og barneverntjenester i regionen for rekruttering av fosterforeldre og foreldre som brobyggere (likepersoner)
 • Rekruttere, lære opp, veilede, koordinere brobyggere (likepersoner) i tråd med programmets intensjoner og strategier
 • Koordinere møter og etablere samarbeidsarenaer både kommunalt, i fylkeneog regionalt 
 • Drive aktivt påvirkningsarbeid både politisk, i fagmiljøer og embetsverket i regionen.
 • Jobbe frem gode finansieringsstrategierog skaffe midler for prosjektet regionalt, ha god økonomisk styring og rapportere skriftlig. 
 • Drive prosjektutvikling, planarbeidog kompetanseutvikling blant brobyggerne (likepersonene) og de lokale barnevernstjenestene 
 • Skaffe gode støttespillere og samarbeidspartnere
 • Jobbe aktivt med kommunikasjon, og synliggjøring av prosjektet ut i regionen
 • Bidra i foreningens rådgivningstjenesteog andre prosjekt med synergier 

Kompetansekrav 

 • Barnevernfaglig kompetanse og erfaring 
 • Gode resultater fra ledende rolle i prosjekter er ønskelig.
 • Du har høyrere utdanning. Helst sosialfaglig (Barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier) 
 • Gode resultater fra å skaffe finansiering til større prosjekter, både offentlige og private midler.
 • Evne å markedsføre organisasjonen og prosjektet på en god og hensiktsmessig måte.
 • Må forstå frivillighetens vesen og samtidig kunne jobbe i landskapet mellom frivillighet, kommune og stat.
 • Gode samarbeidsferdigheter, erfaring fra konflikthåndtering og gruppedynamikk
 • Engasjerende og dyktig foredragsholder, god på å tilrettelegge for læring og mestring
 • Stabil arbeidskapasitet, og evne til å håndtere «mange baller i lufta» samtidig
 • Strukturert, økonomisk forståelse og evne til å jobbe selvstendig
 • Sertifikat for personbil

Utstrakt reisevirksomhet må regnes med. En del kvelds- og helgearbeid må regnes med. 

For mer informasjon ta gjerne kontakt med brobyggerleder region Midt-Norge Yngve Brakstad Cappelen, tlf 954 91 680, eller generalsekretær Tone Granaas, tlf 456 64 746. Søknad og CV med bilde sendes til post@fosterhjemsforening.no og merkes med «Søknad Brobyggerleder»  

Søknadsfrist 29. Oktober 2021