Vi elsker frivillighet!

I dag, torsdag 5. desember, er det frivillighetens dag, og vi vil takke alle våre fantastiske ildsjeler som i tillegg til å være fosterhjem også engasjerer seg og står på for foreningen!

Tusen takk til hver enkelt av dere, for den uvurderlige innsats dere gjør – dere er ekte hverdagshelter!

#frivilliginnsats