Handlingsplan 2018- 2020

En handlingsplan skal inneholde konkrete målbare tiltak for å nå de overordnede målene. Kontrollutvalget skal kunne gå inn før neste landsmøte å sjekke om hovedstyret, administrasjonen har gjort det landsmøte bestemte. Oversendes hovedstyret.

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen
Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn

Norsk Fosterhjemsforening skal i perioden 2018– 2020 arbeide for:

 • Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.
  Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn.

  1. Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår.

  • Barn som flytter i fosterhjem skal utredes før plassering. Forpliktende plan skal sikre riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger fra 0-23 år.
  • Fosterbarn mellom 18 og 23 år som er tilknyttet fosterhjem skal gis rett til et meningsfylt og forutsigbart tilbud om ettervern. Rett til ettervern til og med 25 år.
  • Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn.

  2. Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter.

  • Gode og forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre i forhold til økonomi, tilleggspensjon, samt permisjonsordninger fra ordinært arbeid.
  • Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og rettssikkerhet for fosterhjemmet.
  • Lovpålagt og kompetansegivende opplæring for fosterforeldre.

  3. Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon.

  • Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd.
  • Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i fylkesforeningene.
  • Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet.