Fosterhjemskontakt nr. 5 / 2019

Bladet som er i salg fra 18. oktober 2019, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra utgivelsen:.

Artikler:
«Samvær for traumatiserte barn», av Eva Steinbakk, psykologspesialist.
«Hvordan få til gode samarbeids», av Tove Nygård, pedagog og familieterapeut.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Fosterforeldres biologiske barn
Juridisk spalte: Norge dømt i Stasbourg i Strand Lobben-saken

Faste spalter:
På innsiden med Mona Marlene Lund
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?
Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no
Tidsskriftet koster kr. 65 + porto

Jeg vil bli Abonnement  (6 utgivelser) koster kr. 350 per år inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem (6 utgivelser + medlemsfordeler) koster kr. 540 per år inkludert porto.