Fosterhjemskontakt nr. 1/2020

Bladet som er i salg fra 17. februar 2020, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra utgivelsen:.

Artikler:
«Barn i fosterhjem of psykisk helse – behov, utfordringer og løsninger», av: Tenketanken OMNIA ved overlege Henriette
Kirkaune Sandven, psykolog-spesialist Christian
Lunde-Hanssen, spesialpedagog Cecilie Velgaard
Andresen og barnevernspedagog/familieterapeut
Inger-Elise Skauen.

«PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat»,  av Vibeke C. Wathne og Anette A. Grønlie

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Samvær og Slekt- og nettverksplasseringer
Juridisk spalte: Likt og ulikt fra juridisk spalte?

Faste spalter:
På innsiden med Mona Marlene Lund
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?
Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no (kr. 65 + porto)

Jeg vil bli Abonnement! (6 utgivelser) koster kr. 350 per år inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem! (6 utgivelser + medlemsfordeler) koster kr. 540 per år inkludert porto.