Vårt tidsskrift

Tidsskriftet Fosterhjemskontakt kommer ut 6 ganger i året.

Medlemmer og støttemedlemmer har tidsskriftet inkludert i medlemskapet.
Abonnement på Fosterhjemskontakt koster kr. 350 per år.  Bli abonnent her.
Enkeltutgaver av Fosterhjemskontakt koster kr. 65 + porto. Send en e-post post@fosterhjemsforening.no og oppgi hvilket nummer og årstall du ønsker.

Innhold og tema Fosterhjemskontakt:
Fosterhjemskontakt tar opp ulike temaer med tilknytning til fosterhjemsarbeid som er nyttig og inspirerende for fosterforeldre, saksbehandlere i barnevernet og andre fagfolk. Det gis i tillegg informasjon om lover og regler som gjelder fosterhjem samt formidles informasjon fra fylkesforeningene, fosterforeldre og fosterbarn.

Send oss ditt forslag:
Har du forslag til interessante temaer, artikler eller kommentarer til bladet, ta kontakt med redaktør Åse L. Larsen på e-post redaksjon@fosterhjemsforening.no.

Utgivelser 2019:
15. februar
10. april
14. juni
23. august
18. oktober
13. desember