Våre publikasjoner

Norsk Fosterhjemsforening gir ut bøker, temahefter og andre faghefter, samt video/DVD.

Besøk vår nettbutikk for å få en oversikt over hva vi selger og for å bestille.

Mitt Liv er en av bøkene vi selger. Det er bok der dokumentasjon, minner og opplysninger om et barns livsløp samles ved hjelp av en eller flere voksne personer som barnet har et tillitsforhold til.

Det er laget tre korte introduksjonsfilmer om livsboka og biografisk arbeid som metode. Du kan se dem her.