Bro mellom foreldre og fosterforeldre (2013- )

For barn som skal forholde seg til flere voksenpersoner som bor atskilt, er det viktig at de voksne kan ha et godt forhold til hverandre. I prosjektet “Bro mellom foreldre og fosterforeldre” vil Norsk Fosterhjemsdforening i samarbeid med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon utvikle verktøy for veiledere innenfor foreningene. Verktøyene skal brukes overfor foreldre og fosterforeldre med tanke på å skape et så godt samarbeidsklima som mulig mellom partene.

Om prosjektet:

Gjennom prosjektet “Brobygging mellom foreldre og fosterforeldre” skal det utdannes brobyggere i hele landet. Disse brobyggerne skal gjøre en innsats for at andre foreldre og fosterforeldre kan klare å samarbeide på en god måte.

Metoden:

Prosjektet vil inneholde kursing av fosterforeldre og foreldre i Oslo. Første del av kurset er et kurs i hvordan bruke metoden mindfulness, også kalt tilstedeværelse, i oppgaven med å hjelpe andre foreldre og fosterforeldre til å samarbeide. Midnfulness er en nøkkel i balansen mellom selvomsorg og omsorgen for andre. Den andre kursdagen vil omhandle verktøy som er utviklet gjennom prosjektet.

Støtte til prosjektet:

Prosjektet får midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir).