Norsk Fosterhjemsforening rådgivning

I noen tilfeller kan det være en fordel at fagkonsulenten har noe bakgrunnsinformasjon for sakens henvendelse slik at ditt/dine
spørsmål blir besvart så godt som mulig.
Send gjerne inn opplysning på forhånd så kan fagkonsulent ringe deg opp på ditt oppgitte nummer på en torsdag.

Rådgivning er forbeholdt medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening og betjenes hver torsdag mellom kl. 09.00 og 15.00 på telefon 46500847.

Mange fosterforeldre synes det er vanskelig å snakke om saker som gjelder fosterbarnet på grunn av taushetsplikten. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort det klart at taushetsplikten ikke brytes ved å henvende seg til Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste.

I hvert nummer av medlemsbladet Fosterhjemskontakt, presenteres aktuelle problemstillinger fra rådgivningstjenesten.

Eksempler på temaer som tas opp i rådgivningen.

 • Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem
 • Fosterforeldres rettigheter
 • Ettervern
 • Forsterkning av fosterhjem
 • Fosterbarns psykiske helse
 • Samvær
 • Når fosterforeldre ønsker å flytte
 • Fosterforeldres taushetsplikt
 • Skader påført av fosterbarn
 • Fosterforeldre og skatt
 • Barnepensjon
 • Funksjonshemmede barn i fosterhjem
 • Slektsplassering

Gjennom vår rådgivningstjenesten mottar vi nærmere 400 henvendelser årlig fra blant annet fosterforeldre, fosterbarn, foreldre,
barnevernstjenester, Bufetat og NAV. Vi får inn spørsmål om både stort og smått, men mange av sakene er alvorlige og komplekse.
Vi opplever at en del av de samme temaene går igjen og vi belyser noen av disse på våre temasider.