Medlemsfordeler:

 • Samvær og kontakt med andre fosterforeldre i ditt distrikt gjennom blant annet familiesammenkomster, møter, fagsamlinger og likemannsgrupper.
  Mer informasjon kan du lese i det enkelte fylket.
 • Rådgivning hver torsdag mellom klokken 09.00 og 15.00.
  Vår rådgivningstjeneste gir medlemmer mulighet til å drøfte og snakke med en fagperson om situasjoner og problemstillinger som oppleves som vanskelige.
  Tidsskriftet Fosterhjemskontakt med utgivelse 6 ganger per år
 • Kurs, seminarer og andre aktiviteter som arrangeres sentralt i foreningen og i fylkesforeningene
 • Medlemspris på kurs og konferanser, temahefter, barnebøker, video og annet salgsmateriell
 • Tilbud om pensjonssparing i Storebrand Ekstrapensjon
 • Mulighet for påvirkning gjennom styrearbeid i foreningen
 • Mulighet for å lese tidligere artikler i Fosterhjemskontakt på vår hjemmeside