Media

Norsk Fosterhjemsforening er stadig i media. Her kan du kan du lese mer om artiklene

Snøfall

Vårt land

(Vårt land): I NRKs programbeskrivelse heter det at: «’Snøfall’ er en historie om mot – til å være seg selv, til å kjempe for det man tror på og møte det man frykter mest. Men først og fremst er det en historie om å finne ut hvem man hører sammen med.»

Hagland er ikke alene om å reagere. Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tove Wahlstrøm, forteller at de har fått henvendelser fra flere bekymrede fosterforeldre. Wahlstrøm tok derfor kontakt med NRK og fikk til slutt se de fem første episodene av serien.
– Kritikken er absolutt berettiget. Det er en fin julefortelling, men jeg reagerer sterkt på fremstillingen av både fostermoren og av barnevernet, sier Wahlstrøm.

Andre omtalelser: Fagpressenytt, Adressa, Dagsavisen, Klar tale, Siste, Dagbladet

For barnets beste

NRK Rogaland, 26. november 2016

I fire år har fostermoren prøvd å få den oppfølgingen som er den beste for multihandikappede David. Men siden hun er fostermor, har hun ingenting hun skulle ha sagt. For hva som er det beste for David.

– Jeg søker på noe og får noe annet. For meg er det viktig at David får tiltak som gir stabilitet, og at han ikke blir syk av det. Konsekvensene kan bli at jeg ikke mestrer å ha han boende hjemme, sier hun.

Håper på flere fosterhjem

NRK Telemark, 11. april 2016

Fosterforeldre håper Stortinget kan bidra til en bedre hverdag for barn i fosterhjem.

Norsk Fosterhjemsforening mener bedre vilkår for fosterforeldre vil gjøre det enklere å rekruttere flere fosterhjem for barn som trenger det.
Familie- og kulturkomiteen på Stortinget skal nå behandle regjeringens stortingsmelding om en bedre hverdag for barn i fosterhjem.

Fosterhjemsmeldingen er lite nytenkende

NRK Rogaland, 5. mars 2016

SOS-barnebyer er kritisk til regjeringens nye fosterhjemsmelding, og savner et tydeligere ansvar for barn som har flyktet alene til Norge.
Horne vil at det heretter skal være kommunene som skal ha ansvar for fosterhjemstjenesten. Men det stiller både Norsk Fosterhjemsforening og Barneombudet seg kritisk til.

Løft for fosterhjemmene?

Aftenbladet 5. mars 2016

Fosterhjemsforeningen er ikke trygg på at kommunale fosterhjem får et løft i stortingsmeldingen om fosterhjem. Fortsatt er for mange spørsmål ubesvart, og en kvalitetshevning på kommunalt nivå vil ta tid.

Mange fosterbarn sliter psykisk

Bergens Avis, 28. oktober 2015

For tre år siden ble «Elisabeth» og «Fredrik» etter mye kursing fosterforeldre til en gutt på to år: – Det har vært en voldsom reise, men også en stor berikelse.

Lene Printzlau Våmartveit, nestleder i Norsk Fosterhjemsforening Hordaland, forteller at de mener det settes inn for mange tiltak i hjemmet før barnevernet overtar omsorgen for barnet.

Mindre midler til fosterhjem: Redusert arbeidsgodtgjørelse skaper bekymring

Sandnesposten, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

Leder av Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Solfrid Kjærvoll-Birkedal frykter alvorlig konsekvenser dersom Sandnes kommune ikke vil dekke inn Bufetats tilskudd til frikjøp av fosterforeldre. Sandnes kommune vil ikke dekke inn det tilskuddet som Bufetat tidligere har gitt for frikjøp av fosterforeldre. 
Fosterhjemsforeningen i Rogaland 
frykter det vil gå utover tilbudet til barn som trenger hjelp.

Ett av tre fosterhjemsbarn fikk ikke lovpålagt oppfølging

Osloby 25. september 2014

Flere bydeler får refs fra fylkesmannen, grunnet manglende oppfølging av barn i fosterhjem.

Norsk fosterhjemsforening: Ikke overrasket
Styreleder Torunn Hauen Aks i Norsk fosterhjemsforening er ikke overrasket over lovbruddene som dokumenteres i tilsynsrapportene. Hun syns likevel at det er svært uheldig at barn under omsorg ikke får den oppfølgingen de har krav på.

Barnevernet får skryt, kommunen får stryk

Fremover – 9. august 2014

Barnevernet i Narvik jobber så busta fyker. Men akkurat hva de gjør er det manglende oversikt over. Nå reagerer Fylkesmannen.

I Norsk Fosterhjemsforening kjenner de igjen problemstillingen, og sier den går igjen over hele landet.

Havnet i en årelang historie av grovt seksuelt misbruk, mishandling og vanskjøtsel

Aftenposten – 31. juli 2014

De tok til seg to fostersønner som senere skulle vise seg å være ofre i en av Norges mest alvorlige overgrepssaker.

Utfordrende oppfølging
I dette tilfellet oppdaget fosterforeldrene ganske tidlig at noe ikke var som det skulle og fikk oppfølging fra barnevernet. Ifølge styreleder Torunn Hauen Ask i Norsk Fosterhjemsforening er det ikke slik for alle.

Fosterforeldrene trenger bedre støtte

Aftenposten – 31. juli 2014

Når samfunnet plasserer barn i fosterhjem, må samfunnet ta ansvaret for å gi fosterforeldrene nødvendig oppfølging.

Styrelederen i Norsk Fosterhjemsforening bekrefter dette. Hun sier at de fleste opplever at oppfølgingen er god i starten, men at den ofte opphører etter en stund.

Fosterhjem trenger bedre oppfølging

NRK Drammen – 19. mai 2015

Fosterhjemmene har fått dårligere oppfølging, mener Norsk Fosterhjemsforening. God oppfølging er avgjørende for om folk holder ut som fosterforeldre.

Barnevernet sliter ut fosterforeldre

NRK Trøndelag – 26. mars 2014

Mange fosterforeldre sier opp, fordi samarbeidet med barnevernet blir for vanskelig.

– Etter klokken tre og halv fire på ettermiddagen står fosterforeldre veldig mye alene, sier generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening Tove Wahlstrøm.

Søsken splittes av barne­ver­net

ABCnyheter – 10. mars 2014

Seks av ti søsken skilles når de plasseres i fosterhjem.

Skulen må hjelpe borna betre

NRK Troms – 27. februar 2014

Lærarar kan for lite om behova til born har vore utsett for omsorgssvikt, meiner foreining for fosterforeldre.

Svært få fosterbarn får bo hos egen familie

NRK Sørlandet – 26. februar 2014

Svært få fosterbarn på Agder får bo hos familie eller noen de kjenner fra før. Til tross for at dette alltid skal prøves først, har tallene gått drastisk ned de siste årene.
Torunn Hauen Aks, som er leder av Norsk Fosterhjemsforening, mener det er mange fordeler ved at barn får bo hos nær slekt, men også mange utfordringer..

Egne barn blir for ofte glemt

Bergens Tidende – 18. januar 2014

Biologiske barn blir for ofte tilsidesatt når det kommer et fosterbarn inn i familien, mener Fosterhjemsforeningen.
- Vi har hatt samtalegrupper med barn som føler seg tilsidesatt fordi fosterbarna får så mye oppmerksomhet. Noen av dem sier at de nesten hater fosterbarna. De føler at foreldrene ikke bryr seg om dem lenger, sier styreleder Torunn Hauen Aks i Norsk Fosterhjemsforening.

Ny rapport avdekker vilkårlig behandling av fosterforeldre

NRK Fordypning – 25. februar 2014

Fosterforeldre tar på seg krevende oppgaver når de tar over omsorgen for et barn. En ny rapport avdekker at det er enorme forskjeller i hva slags hjelp og veiledning de får.

Tove Wahlstrøm, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, er orientert om hovedpoengene i rapporten, og sier hun kjenner seg igjen virkelighetsbeskrivelsen til PwC.

Dårligere tilbud til fosterbarn

NRK Drammen – 24. april 2013

Tilbudet til fosterbarn i Drammen er blitt dårligere. Det mener Fosterhjemsforeningen i Buskerud.

Barn med fostersøsken blir ofte glemt

Vårt Land – 19. oktober 2013

Barn som får fostersøsken blir utsatt for store belastninger, og kan utvikle psykososiale problemer, viser forskning.

Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tove Wahlstrøm, er enig med Revheim-Rafaelsen.Wahlstrøm mener de biologiske barna må være godt forberedt i forkant, og i tillegg få jevnlige oppfølgingssamtaler på lik linje med det fosterbarna får.

Manglende fosterhjemsoppfølging

NRK Troms – 17. juni 2013

Alta kommune i Finnmark har omfattende mangler i dokumentasjon og rutiner på hvordan fosterhjemsbarn blir fulgt opp og har det.
Dårlig oppfølging av fosterhjemsbarn får konsekvenser ikke bare for de aktuelle barna, sier generalsekretær i fosterhjemsforeningen Tove Wahlstrøm.

Få fosterbarn får bo hos kjente

NRK Rogaland – 24. januar 2012

Til tross for at barnevernet skal prøve å finne fosterforeldre innen barnets nettverk, bor bare 20 prosent av fosterbarn i Norge i familier de kjenner fra før.
Norsk Fosterhjemsforening mener det er viktig at de som er nærest barna jobber for å få til slike nettverksplasseringer.

Dagens ordning avdekker ikke overgrep

Adressa – 8. desember 2011

Styreleder i Norsk Fosterhjemsforening Torunn Hauen Aks sier rett ut at dagens tilsynsordning ikke avdekker overgrep.

Anne (18) får bo hjemme- hun er en av de heldige

NRK Trøndelag – 20. april 2011

Mange barnevernsbarn blir overlatt til seg selv når de er 18 år. Det er altfor tidlig, mener landsforeningen for barnevernsbarn.
– Vi synes man burde gi ungdommmene oppfølging til de er ferdige med utdanning ut over 23-årsgrensen. De har opplevd mye og trenger et fast hjem mer enn mange andre, sier generalsekretær Tove M. S. Wahlstrøm i Norsk Fosterhjemsforening.