NAV problematikk

Denne siden er under utarbeidelse

Høringsinnspill til Arbeids og Sosialkomiteen

Oppsummering av vårt høringsinnspill

Regjeringens forslag i statsbudsjettet for å gjennomføre Stortingets vedtak om
overgangsordning for fosterforeldre på NAV ytelser er vesentlig snevrere enn Stortingets
vedtak.

Stortinget bes derfor i budsjettbehandlingen å ivareta:

  • at overgangsordningen inkluderer fosterforeldre på uføreytelser i tillegg til dagpenger og
    arbeidsavklaringspenger, og for øvrig sikre prinsippet om at fosterforeldre på trygdeytelser ikke skal tape økonomisk på å være fosterforeldre.
  • at overgangsordningen gis tilbakevirkende kraft, forutsetning for vedtaket var at det snarest skulle innføres.
  • at fosterforeldre anses å innfri vilkår for dagpenger uten at det stilles krav om at de skal ta seg jobb hvor som helst i landet, som følge av at det ligger som en forutsetning for selve fosterhjemoppdraget at fosterforeldre ikke flytter.
  • Budsjettbehandling må sikre at Stortingets vedtak snarest settes ut i livet. Uenighet om
    rekkevidden av vedtaket må IKKE innebære at overgangsordningen ikke settes ut i livet.

Les hele høringsinnspillet her:
Høringsinnspill til Arbeids og Sosialkomiteen fra Norsk Fosterhjemsforening