Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søk opp din kommune for oversikt over kommende PRIDE-kurs i din lokale fosterhjemstjeneste her.

Bufdir har flere kurs:

 • Pride grunnkurs
  (et kurs som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg)
 • Pride gunnkurs for slekt og nettverk
  (et kurs for deg som er eller ønsker å bli fosterforelder for et barn du kjenner eller er i slekt med)
 • Pride videreopplæringsmoduler
  (et oppfølgingsprogram for dere som allerede er fosterforeldre. Programmet består så langt av 7 ulike kurs som gir fordypning i viktige temaer innen fosterhjemsomsorgen.)
 • Pride ungdomskurs
  (et intensivt rekrutterings- og opplæringskurs for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.)

Kirkens Sosialtjeneste

Ønsker du mer informasjon om det å være fosterhjem? Lurer du på hva et fosterhjemskurs er? Kirkens Sosialtjenestekontakter deg gjerne for en uforpliktende prat. Det er mange spørsmål og vurderinger som kommer når man lurer på om man skal bli fosterhjem. Har du  lyst til at Kirkens Sosialtjeneste tar kontakt med deg for å fortelle mer om dette, eller hva fosterhjemskursene er?  Ta kontakt med fagkonsulenten Ann-Mari Larsen.
Les mer her.