Tilbud til deg som er medlem: samlivskurs «Godt Samliv»

Fra Bra til Bedre er en frivillig organisasjon som arbeider for at par og enkeltmennesker skal få en bedre hverdag. Et av våre tilbud er samlivskurset Godt Samliv, som er et kurs for par som får sitt første barn sammen. Kurset egner seg godt for fosterforeldre og vi vil ha et eget kurs hvor dere er sammen med andre i samme situasjon. Målsetningen for kurset er å støtte opp om par- og familieforhold. Å være både kjæreste og samarbeids

partner krever en ekstra innsats. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Dette kurset tar sikte på å hjelpe dere til å være der for hverandre også når dere blir fosterforeldre. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen.

Les mer om kurset på våre hjemmesider: www.frabratilbedre.no

Kurset gjennomføres digitalt, er finansiert av Bufdir og gratis for deltakere.
Tidspunktet for kurset er: Lørdag 6.november 11-14 og 13.november fra kl 11-14
Påmelding for kurset: https://frabratilbedre.no/godtsamlivreserver.html (begrenset antall plasser)