Jeg blir så rørt og stolt.

Vi har nettopp vært igjennom en utfordrende situasjon i samfunnet vårt, og vi var vel alle berørt med enten hjemmekontor, hjemmeskole eller sosial isolasjon. Tross disse unntakstilstandene, så reiser Norsk Fosterhjemsforening seg og viser seg på sitt beste.  Vi har et sekretariat som tidlig i fasen snudde seg om og tilrettela for de ansatte slik at de kunne ha hjemmekontor. De møttes på teams, og hovedstyret kunne være helt trygge på at organisasjonen vår ble drevet på en ypperlig måte.

Så har vi våre tillitsvalgte. Som tross utfordrende hjemmesituasjoner, stilte opp for andre fosterforeldre og var et gode likepersoner. Å stille seg tilgjengelig for andre mennesker i unntakstilstander står det respekt av. Og det var flere fylker som ble ekstra kreative og fant gode løsninger for å fortsatt kunne gi medlemmene i sitt fylke et aktivitetstilbud.

Og så har vi hverdagsheltene våre, dere medlemmer. Jeg vet at flere av dere har virkelig fått kjent det på kroppen at samfunnet vårt har hatt en krise. Å være uten hjelpetiltak, skole, skolefritidsordning, støttekontakter, avlastning og veiledning, det blir tøft til tider. Jeg håper at flere av dere opplevde at barna hadde en positiv opplevelse med å ha hjemmeskole, og kanskje viste noen fremgang i tillegg?

Jeg tar av meg hatten for alle dere som kjempet dere igjennom Corona epidemien, som sto på for barna, og som fremdeles kjemper. Tusen takk!

Dere gjør meg stolt og rørt.

En god sommer ønskes dere alle!

Styreleder
Lene Printzlau Våmartveit