Norsk Fosterhjemsforening har utviklet en digital og interaktiv Samværsguide for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenester!

Foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten har sammen ansvar for at samvær skal bli så bra som mulig for barnet. Godt samarbeid og fokus på barnets beste, bør alltid ligge til grunn for dette ansvaret.

Guiden løfter frem ulike perspektiv ved samvær, og anbefalinger for å planlegge og gjennomføre trygge og gode samvær for barn.

Du kan laste ned samværsguiden i pdf, eller klikke rundt og se videoer i den interaktive versjonen.

Samværsguiden er tilgjengelig gratis for alle her!