Oslo vil styrke tilbudet til fosterhjemsbarna

Norsk Fosterhjemsforening var invitert til deputasjon knyttet til Bystyremelding 1/2015 – Barnevern i Oslo 7.05.2015. Foreningen takker byråd Søreide for god prosess med de frivillige organisasjonene i forbindelse med denne bystyremeldingen, og at han vil styrke tilbudet til fosterbarn og fosterhjemmene i Oslo.
Det ble gitt muntlig og skriftlig innspill fra foreningen sentralt og lokalt. Helse- og sosialkomiteen ble oppfordret til å følge landet for øvrig hva fosterhjemmenes rammebetingelser angår.
Allerede tre utarbeidede rapporter fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet og en fra KS skal inngå i Stortingsmeldingen om helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen. Beslutningen i Stortinget med grunnlag i disse rapportene må også få effekt for Oslo. Ferdigstilles desember 2015.

Oslo byråd vil hjelpe fosterhjemsbarn med å fullføre skole og få et mer stabilt oppvekstmiljø ved å bedre veiledningen for fosterhjemsfamilier og rekruttere flere gode fosterfamilier.
Les mer i ABC Nyheter.