Tidligere fagartikler i Fosterhjemskontakt fra 2000-2014

A
Alne, Helge: «Doping – med ønske om en perfekt kropp», FK nr. 4/2011, s. 17-19
Andersson, Gunvor: «Barn med tidlige erfaringer med offentlig omsorg – hvordan går det med dem?», FK nr. 1/2004, s. 8-9
Andresen, Espen: «Ungdom og avhengighet». FK nr. 4/2010, s. 2-6

B
Baugerud, Gunn Astrid og Melinder, Annika: «Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre», FK 5/2010, s. 9-16
Barry, Jorunn: «Minoritetsetnisk fosterhjemsarbeid», FK 2/2009, s. 8-16
Birketvedt, Kjersti og Skandsen, Annika: «Hjertets sult», FK nr. 6/2012, s. 6-11
Brenna, Loveleen R.: «Fosterbarn med flerkulturell bakgrunn», FK nr. 5/2012, s. 2-5
Buer, Kristin: «Bruk av familieråd ved fosterhjemsplasseringer», FK nr. 5/2008, s. 13-15
Bunkholdt, Vigdis: «Om kompetanse, tilknytning og det biologiske prinsipp: Er det en sammenheng?», FK nr. 3/2012, s. 10-16
Bunkholdt, Vigdis: «Fosterforeldres egne barn», FK nr. 5/2010, s. 2-8
Bunkholdt, Vigdis: «Hvordan går det med barnevernsbarn som voksne?», FK nr. 6/2005, s. 9-13
Bunkholdt, Vigdis: «Skal søsken flytte sammen i fosterhjem?», FK nr. 3/2004, s. 4 -7
Bunkholdt, Vigdis: Nye metoder i barnevernet: Hva kan vi vente av hjelp og fremskritt?, FK nr. 3/2003, s24-29
Bunkholdt, Vigdis: «Om tilknytning og tilknytningsproblemer – særlig sett i forhold til barn som flytter i fosterhjem», FK nr. 1/ 2002, s. 24-29
Bunkholdt, Vigdis: «Fosterhjem i familien», FK nr. 2/ 2001, s. 24-28
Bunkholdt, Vigdis: Utfordringene! Utredninger, veiledning, får barna god nok hjelp?, familien for livet,
FK nr.4/2006, s. 10-15
Børve, Trygve: «Kan den nye nevrobiologien bidra til økt forståelse av skader hos barn?, FK nr. 6/2009, s. 2-6

C
Christiansen, Øivin: «Hva er gode fosterhjem og institusjoner – slik saksbehandlerne ser det?», FK nr.4/2004, s. 4 – 11

F
Frivik, Karen: «Vold mot dyr», FK nr. 3/2014, s. 11

G

Galtung, Terje: «Å vitne i fylkesnemnda, FK nr. 1/2004, s. 10-11
Gilligan, Robbie: «Å greie seg i fosterhjem», FK nr.7/2000, s. 24-29
Gilligan, Robbie: «Å greie seg i fosterhjem», FK nr.8/2000, s. 24- 27
Granerud, Anne-Malin; «Relasjonens muligheter», FK nr. 4/2014, s. 2

H
Hansen, Marit Bergum: «Beredskapshjem har barnet i fokus», FK nr. 6/2003, s. 26-29
Hassel, Karin – Havik, Toril og Poulsson, Anne: «Endelig avklaring?» FK nr. 4/2003 s, 22-26
Haugaard, Nina og Hillås, Kari: «Relasjonstraumer og dissosiasjon», FK nr. 6/2012, s. 2-5
Havik, Toril: «Et barns reise til fosterhjem – behov, tanker og følelser» FK nr.7/2002 s, 24-30
Havik, Toril: «Slik fosterforeldre ser det. De første resultat fra kartleggingsundersøkelse» FK nr.4/2006, s, 4-9
Havik, Toril: «Hvordan fungerer samværsordningene mellom fosterbarn og deres foreldre i dag» FK nr. 3/2008, s. 6-11
Heltne, Unni: «Når barn har vokst opp med vold i familien», FK nr. 1/2009, s. 10-11
Holden, Kjersti og Sandvik, Anne Berit: «Barn med foreldre i fengsel», FK nr. 1/2010, s. 2-5
Holm, Hilde Evensen; «Barn med alkoholrelaterte fosterskader», FK nr. 1/2009, s. 4-6
Holm, Hilde Evensen; «Når barnet er skadet av alkohol i svangerskapet», FK nr. 1/2012, s. 2-6
Holtan, Amy: «Kan slektsfosterhjem sikre barnets tilhørighet?», FK nr. 7/2003, s. 18-23
Höjer, Ingrid: «Å vokse opp med fostersøsken», FK nr. 8/2003, s. 20-23
Haarklou, Joachim: «Emma tvert imot – eller noe mer?», FK nr. 5/2003, s. 22-25

I
Island, Torhild: «Å sette pris på fosterforeldre. Forsterkningstiltak i form av forhøyet arbeidsgodtgjøring», FK nr. 6/2004, s. 12-16

J
Jacobsen, Heidi: «Små barn i fosterhjem, FK nr. 3/2014, s. 2
Jacobsen, Heidi: «Kognitiv utvikling og sosio-emosjonell fungering hos fosterbarn», FK nr. 5/2014, s. 2
Jacobsen, Heidi: «Fosterbarn med tilknytningsvansker og tilknytningsforstyrrelser – hvilke veilednings- og behandlingsmetoder bør vi anbefale?», FK nr. 4/2008, s. 10-15
Jacobsen, Heidi og Hansen, Marit Bergum: «Fosterbarns tilknytning til sine nye omsorgspersoner», FK nr. 1/2010, s. 12-18
Jakobsen, Reidar og Solholm, Roar: «Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs», FK nr. 1/2009, s. 12-16
Jakobsen, Reidar og Solholm, Roar: «Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs – virker det på barna», FK nr. 3/2009, s. 7-9
Johannessen, Charlotte U.: «Terapeutisk omsorg», FK 3/2010, s. 5-11
Johansson, Morten J. og Milch, Marit C: «Akuttsamtalen – kunnskapsbasert metodeutvikling i beredskapshjem», FK nr. 3/2012, s. 2-8
Johansen, Astrid: «Incestutsatte fosterbarn», FK nr. 3/2003, s. 20-21
Juul, Jesper: «Fosterbarn og personlig ansvarlighet», FK nr. 5/2012, s. 6-9
Jørgensen, Tone Weire og Steinkopf, Heine, «Traumebevisst omsorg», FK 1/2013, s. 10-17

K
Karlsen , Liv Wiborg: «Hvorfor fungerer ikke tilsyn i fosterhjem- og hvordan kan vi få tilsynet til å fungere?», FK nr.1/2001, s. 24-27
Kinge, Emilie: «Barn som er vanskelige eller barn som har det vanskelig?», FK nr. 3/2007, s. 04 – 11
Kiær, Kristine; «Barnets medvirkning og innsyn i egen barnevernsak, FK nr. 1/2014, s. 2
Kleggetveit, Thom Jakob «Fosterforeldre – hvordan går det?» FK nr. 3/2006, s. 13-16

L
Larsen, Åse L.: «Oppmerksomme fosterforeldre gjennom Mindfulness», FK nr. 5/2014, s. 10
Larsen Åse L: «Såret som barn, sårbar som voksen», FK nr. 4/2014, s.10
Larsen, Åse L: Fosterbarn og skole, FK nr 1/2014, s. 8
Larsen, Åse L.: «Dataspills påvikrningskraft», FK nr. 6/2012, s. 12-16
Larsen, Åse L.; «Når unge skader seg md hensikt», FK nr. 4/2012, s. 11-14
Larsen, Åse L: «Tiltak ved atferdsproblemer» FK nr. 5/2008, s. 8-9
Larsen, Åse L: «Internett som overgrepsarena», FK nr. 2/2010, s. 6-10
Larsen, Åse L.: «Traumer hos fosterbarn», FK nr. 1/2011, s. 11-16
Larsen, Åse L.: «Hekta på spill – avhengighet eller dårlig vane?», FK nr. 3/2011, s. 12-14
Larsen, Åse L.: «Bevisste foreldre gjennom mindfulness», FK nr. 4/2011, s. 11-15
Lassen, Rikke: «Barns rettigheter under saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder retten til å bli hørt», FK nr. 6/2004, s. 4 – 6
Lassen, Rikke: «Fosterforeldre og foreldre ansvar og / eller adopsjon», FK nr. 6/2001, s. 28-29
Lauritzen, Lena Renate: «Adopsjon av fosterbarn», FK nr. 8/2001, s. 24-27.
Lehmann, Stine: «Fosterbarns psykiske helse», FK nr. 2/2011, s. 2-10
Lorentzen, Per: «Barn som vokser opp med psykisk syke foreldre», FK nr. 2/2010, s. 2-5
Lund, Kristin og Hansen, Marit Bergum: «Start-hjelp til fosterbarn», FK nr. 5/2004, s. 12-16
Lønnum, Kyrre; Cristensen, Bernadette;Lekhal, Kharim og Stabæk, Monica: «Behandlingsfosterhjem» FK nr. 5/2008, s. 10-12

M
Malmo, Ingrid og Stava, Kristin: «Multisystemisk terapi», FK nr. 1/2011, s. 3-10
Mohebzaden, Mehri: «Enslige mindreårige asylsøkere i fosterhjem», FK 3/2010, s. 2-4
Moldestad, Bente og Havik, Toril: «To sett foreldre: kontakt og samarbeid. Hvordan de to foreldresettene ser på det forholdet de har», FK nr. 2/2003, s. 4-9.
Moldestad, Bente: «Barn i fosterhjem-hvem er de og hvordan har de det?», FK nr. 2/2004, s. 10
Moldestad, Bente: «Barnet som aktør. Aktuelle dilemma», FK nr. 5/2004, s. 24-28.
Monstad, Magnhild og Scott, Christine: «Tilknytningsforstyrrelse hos barn i fosterhjem», FK nr. 3/2011, s. 3-10

N
Nilsson, Britta: «Asperger syndrom – særtrekk og utfordringer», FK nr. 1/2010, s. 6-11

O
Oterholm, Inger: «Barneverntjenestens arbeid med ettervern», FK nr. 2/2008, s. 6-12
Olsen, Kjersin Owren Anker: «Veiledning til fosterforeldre – betraktninger fra en veileder i feltet FK nr. 5/2002 s. 24-28.
Olsen, Kjerstin Anker: «Kommunikasjon med barn – en praktisk tilnærming» FK nr. 4/2008 s. 4-9
Ormhaug, Silje Mørup og Stormyren, Shirley Dowers: Barns reaksjoner på traumatiske opplevelser, FK nr. 2/2009, s. 2-4

R
Reedtz, Charlotte og Lauritzen, Camilla: «Barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre», FK n4/2009, s. 8-11

S
Sandvik, Helle: «»Egne barn i fosterhjem» FK nr. 8/2002 s. 24-29.
Schofield, Gillian og Beek, Mary: «Å bli en trygg base» – skisse til en tilknytningsbasert modell for omsorg i fosterhjem, FK nr. 2/2007, s. 11-16 Sjøvold, Mette Sund: «Barn som har vært utsatt for rusmidler i fosterlivet», FK 4/2000, s. 6-8.
Skauge, Berit: «Barns medvirkning i barnevernet – honnærord eller rettesnor?», FK 4/2011, s. 3-10
Skivenes, Marit: «Flere fosterbarn må vurderes for adopsjon», FK nr. 2/2013, s. 9-16
Skogsholt, Øydis: «Fostersøsken på godt og vondt» FK nr. 2/2000 s. 4-7.
Slettebø, Tor: Problematiske foreldre eller foreldre med problemer?, FK nr. 5/2009, s. 2-8
Solbrækken, Jane Kristin: » Fosterbarn eller barn i fosterhjem?», FK 4/2002, s. 24-27.
Storø, Jan: «Når loven bestemmer barneoppdragelse», FK nr.5/2001, s. 27-30.
Söderstrøm, Kerstin: «Hvordan stimulere mentaliseringsevnen?», FK nr. 1/2009, s. 9
Söderstrøm, Kerstin: Omsorg med åpne sinn?, FK nr. 5/2009, s.10-14

T
Tangen, Angelique: «Barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet», FK nr. 2/2013, s. 2-8
Tangen, Angelique: «Flytting rammer – Menneskerettighetene gjelder alle, også det ene barnet», FK nr. 4/2012, s. 2-10
Thørnblad, Renee: «Slektsfosterhjem – et offentlig tiltak i private hjem», FK nr. 4/2012, s. 15-18
Torsteinson, Stig: «Psykologisk tenkning om samvær», FK nr. 5/2000, s. 24-27

U
Ulvik, Oddbjørg Skjær: «Hvem skal vi være for hverandre?» Relasjoner mellom fosterbarn og fosterforeldre i et seinmoderne samfunn, FK nr. 6/2006, s 6-11.
Ulvik, Oddbjørg Skjær: «Hvem skal vi være for hverandre?» Når gjensidighet mellom fosterbarn og fosterforeldre er vanskelig og oppnå, FK nr. 1/2007, s 6-11

W
Wagne, Alice og Thormann, Inger: «Medfødte alkoholskader» FK nr. 6/2002, s. 24-27
Wiborg, Liv H.: «Fosterbarn med ADHD», FK nr. 4/2009, s. 3-7
Wiborg, Liv H.: «Utredning av fosterbarn», FK nr. 5/2010, s. 7-11
Wiborg, Liv H.: «Tilsyn i fosterhjem – et historisk og samfunnsmessig perspektiv», FK nr. 2/2012, s. 8-13
Wiborg, Liv H.: «Matvareallergier og -intoleranse hos barn», FK nr. 1/2012, s. 7-11

Ø
Østvik, Anne Berit: «Veiledning av fosterhjem», FK nr. 1/13, s. 2-9