Lobbyvirksomhet og høringer

Norsk Fosterhjemsforening jobber aktivt med lobbyvirksomhet, blant annet i form av å gi innspill til høringer i Stortinget og til departementene.

Her kan du lese høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening. Vi har også samlet viktige dokumenter fra Stortinget.