RAMMEBETINGELSER – FOSTERHJEM

Avtaler for fosterhjem

Avtale for kommunale fosterhjem og nytt punkt 10 i avtalen
Vedlegg til fosterhjemsavtalen som viser fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter.
Avtale for statlige fosterhjem
Avtale for beredskapshjem
Avtale for familiehjem

Økonomisk godtgjøring for fosterhjem

Et kommunalt fosterhjem mottar økonomisk godtgjøring bestående av arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter veiledende satser fra KS. KS satsene finner du her.

Et statlig fosterhjem (familiehjem) inngår kontrakt med det statlige barnevernet (Bufetat) som gir en fast arbeidsgodtgjøring til en av de voksne i hjemmet, samt en månedlig utgiftsdekning. Arbeidsgodtgjøringen varierer.

Opplæring av fosterforeldre

De som vurderer å bli fosterforeldre og tilfredsstiller kravene til å være det, kan delta på et rekrutterings- og opplæringsprogram som kalles PRIDE. Fosterhjemstjenesten tilbyr også videreopplæring av fosterforeldre innenfor forskjellige temaer. Les mer om opplæring av fosterforeldre.