HVORDAN BLI FOSTERHJEM

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste dersom du er interessert i å bli et fosterhjem. Da kan du få tilsendt informasjonsmateriell, bli invitert til et informasjonsmøte eller få et uforpliktende møte med en rådgiver ved fosterhjemstjenesten. På møtet kan fosterhjemstjenesten få stilt viktige spørsmål for å se om du oppfyller kravene som stilles til å bli fosterforeldre. Dersom du oppfyller kravene, er den videre gangen for å bli fosterforeldre denne:

  1. fylle ut et skjema for egenpresentasjon som du får av fosterhjemstjenesten
  2. gjennomføre samtale med fosterhjemsrådgiver
  3. gjennomgå opplæring
  4. bli vurdert mot et spesielt barn
  5. bli godkjent som fosterfamilie for det spesielle barnet
  6. bli mer kjent med barnet og familien til barnet
  7. planlegge støttetiltak og oppfølging av fosterfamilien
  8. innflytting

Fosterhjemstjenesten samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen og bistår ved plassering av barn i fosterhjem.

Du kan også ringe Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Se kontaktinformasjon for Bufetat Regionene, eller finn Bufetat-tjeneste eller kontor,