Samarbeidsavtaler

Sikre samiske barn i fosterhjemsomsorgen

Norsk Fosterhjemsforening ved hovedstyreleder Torunn Hauen Aks undertegnet den 09 desember 2013, en samarbeidsavtale med Sametinget. Formålet med avtalen er å legge til rette for en god fosterhjemsomsorg for samiske barn, der barnas språk og kultur blir ivaretatt.

Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget skal samarbeide om utviklingen av fosterhjemsomsorg for samiske barn i Norge. Det skal arbeides aktivt for kulturell tilpassing av fosterhjemsomsorgen på alle plan, samt økt kvalitet og bevissthet om samiske barns rettigheter som urbefolkning.

Samarbeidet skal bidra til et større fokus på samisk språk og kultur i fosterhjemsomsorgen. Det skal arbeides for at fosterhjemstiltak som er tilpasset samisk kultur og språk skal prioriteres, herunder slektsfosterhjem. Likeså at det bør iverksettes tiltak for fosterhjem som har et samisk perspektiv. Besøkshjem der barnet får snakke samisk språk og utøve sin kultur bør etterstrebes.

Representant fra Sametinget var rådsmedlem Henrik Olsen. På vegne av foreningen deltok hovedstyreleder Torunn Hauen Aks og generalsekretær Tove Wahlstrøm.