Kajafondet skal gi barn og ungdom i fosterhjem, og under ettervern, opplevelsen av bedre livsmestring

Det kommer mer informasjon om åpning for søknader i 2023 i løpet av første halvår. Ønsker du å få en melding fra oss når det nærmer seg? Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no.