Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Oppland

Informasjon

På vår side har du mulighet for å finne ut mer om hvem vi er. Til høyre, under OPPLAND, kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon via epost og brev. Vær vennlig å melde i fra om adresseforandring og ev. forandring av epostadresse.

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforening som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til høyre.

Følg oss på Facebook!
Facebook har blitt en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker å følge oss.

Hvorfor følge oss på Facebook?
Her er to gode grunner til at du bør like Norsk Fosterhjemsforening:

  1. På Facebook vil du få informasjon om det viktigste som skjer i foreningen, nye høringer og lovendringer, kurs og aktiviteter, samt aktuelle nyhetssaker.
  2. På Facebook kan du hjelpe oss med å synliggjøre foreningen gjennom å spre vårt budskap og saker.

Du finner oss:

  • Ved å trykke på Facebook logoen under.
  • Eller gjennom å søke direkte på Norsk Fosterhjemsforening i søkefeltet øverst på din Facebookside.
  • Norsk Fosterhjemsforening Oppland har også en egen facebookside. Denne er «hemmelig» av hensyn til medlemmene. Dersom du ønsker å bli med i Norsk Fosterhjemsforening Oppland sin facebookgruppe sender du mail til post@fosterhjemsforening.no med forespørsel eller klikker på denne linken: Norsk Fosterhjemsforening Oppland

NYHETER


Norsk Fosterhjemsforening Oppland inviterer til årsmøte.

Årsmøtet avholdes på Sillongen, Toten hotell søndag 2.februar kl 11.00.

Saker må komme styret i hende 2 uker i forkant.

Saksliste blir lagt ut 2 uker før, her på vår hjemmeside.

Se invitasjon under fanen Årsmøter.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen.

Hilsen styret i Oppland.


Samtalegrupper på Fagernes, Nord-Aurdal Frivilligsentral

Kontaktperson dagtid: Anne L. Dokken, mailadresse anneljoh@bbnett.no, mobil 95886985
Kontaktperson kveldstid: Ann Margret Belgum, mailadresse ann.belgum@hotmail.com, mobil 90789607


Vi jobber med å ajourføre mailadressen til våre medlemmer.
De som ikke er registrert med eller har endret mailadresse og savner info fra foreningen kan ta kontakt.
Mailadresse: oppland@fosterhjemsforening.no

Norsk Fosterhjemsforening Oppland har en facebookgruppe.
Be om å bli lagt til!


SAMTALEGRUPPER Våren 2020

Møteplassen for fosterfedre på Seljelia, Gjøvik.
Hver gang torsdag kl. 1830-21.00
13. februar
12. mars
16. april

14. mai
11. juni

Kontaktperson: Rolf Dysthe, 45617370
rolf.dysthe@hotmail.com

Samtalegruppe på Seljelia, Gjøvik, for fostermødre.
Hver gang tirsdag kl. 1800
7. januar
11. februar
10. mars
14. april
12. mai
9.juni
Kontaktperson: Heidi Nordengen, 45617371
heidinordengen@gmail.com

Kveldstid på Hjertebo
Hver gang torsdag kl 18.30-20.30
20. februar
19. mars
23. april
28. mai
18. juni sommeravslutning
Kontaktperson: Cathrine Bøhleng, 92289046

Fagernes, frivilligsentralen
Hver gang mandag kl 19.00
Kontaktperson: Ann Margret Belgum, 90789607

Lillehammer, øyer bibliotek

Tid og sted avtales fra gang til gang.

kontaktperson: Inger Elise Bjørnson, 41637577.

VELKOMMEN