Ny medlemsfordel: Faglig veiledningstjeneste for fosterhjemmene

Med midler fra Stiftelsen Dam og i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg Norge etablere vi en faglig veiledningstjeneste for medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening. Tilbudet er ment som et forsterket tilbud til fosterhjemmene slik at de skal mestre de tilleggsutfordringer de står i som følge av koronapandemien.

«Koronapandemiens smittevernrestriksjoner og tilhørende bekymringer, påfører fosterhjemsplasseringene betydelig tilleggsutfordringer» sier generalsekretær Tone Granaas. «Smitteverntiltakene og pandemien gjør hverdagen uforutsigbar og fosterfamilien blir sosialt isolert. Begrensningene i fritidsaktiviteter og antall nærkontakter, gjør at familier tilbringer mer tid hjemme sammen, og relasjonene reguleres ikke i samme grad som før. Pandemien er langvarig og uforutsigbar, noe vi vet kan føre til slitasje og konflikter i relasjoner og i samspill» fortsetter hun.

Diakonhjemmets Omsorg Steg Norge vil ha fagansvar for veiledningstjenesten. «Diakonhjemmet Omsorg Steg har kompetanse opparbeidet over tid på å ivareta fosterhjemsplasseringer, og har spisskompetanse på feltet. Vi er glade for å kunne samarbeide med dem rundt denne tjenesten» sier Granaas.

Den faglige veiledningen er ikke ment å erstatte barneverntjenestens lovpålagte veiledning av fosterhjemmet, men heller være et utvidet tilbud på lik linje med allerede eksisterende medlemstilbud som:

Spørsmål og Svar tjenesten på nett
Tilgang til likepersonsamtaler
Rådgivningstelefon som gir råd om rettigheter, fosterhjemsavatalen og saksgang
Rabattert pris hos våre samarbeidsadvokater

Tjenesten vil være operasjonell to kvelder i uka fra juni, og vil i første omgang ha ett års varighet. Mer informasjon om tjenesten vil bli delt med våre medlemmer i løpet av mai.

Enda ikke medlem? Meld deg inn her, eller send SMS med kodeord FOSTERHJEM til 2003 (540 kr/år).