Kom med innspill! NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Kjære medlem og tillitsvalgt

Norsk Fosterhjemsforening arbeider med sitt høringsinnspill til NOU 2018:18 om trygge rammer for fosterhjem. Her er link til NOU’en.

Her kan du lese foreningens synspunkter på enkelte av forslagene.

Har du har synspunkt eller innspill så kom gjerne med dette til post@fosterhjemsforening.no innen 6. mai 2019!

Foreningen sender vårt endelige høringsinnspill 20. mai 2019.