STOR NASJONAL VERVEKAMPANJE STARTER NÅ – VERV ET STØTTEMEDLEM!

Vi trenger flere medlemmer og starter opp med en nasjonal vervekampanje nå i sommer som varer ut september. Temaet er «Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?».

Vi inviterer alle eksisterende medlemmer til å verve støttemedlemmer; en fosterbestemor, en fosteronkel eller kanskje noen andre venner eller familie som anerkjenner og støtter jobben vi gjør som fosterfamilier. I tillegg henvender vi oss ut til tjenestene, både kommunale, statlige og private og oppfordrer disse til å melde inn sine fosterhjem hos oss i Norsk Fosterhjemsforening.

Tenk hvor mange vi ville blitt om alle medlemmer kunne verve et støttemedlem hver! 😊

SMS TEKST TIL PERSONLIG VERVING:

Kjære xxx! Vi setter så stor pris på deg og vil invitere deg til å bli fosterbestefar/fosterbestemor/fostertante/fosteronkel/etc  (velg det som passer) og støtte fosterhjemssaken ved å bli støttemedlem i Norsk Fosterhjemsforening, det koster 1.50 kr pr dag – 540 kr pr. år.. Du vet hvor viktig denne saken er for oss, og vi trenger flere stemmer som styrker foreningens gjennomslagskraft! Svar JA på denne SMS tilbake til meg så skal jeg sørge for at du blir meldt inn. Du er den beste fosterbestefar/fosterbestemor, fostertante, fosteronkel/etc som noen kunne tenke seg! Takk for at du blir medlem 😊

E-POST TIL PERSONLIG VERVING:

Kjære xxx!

Vi setter så stor pris på deg og vil invitere deg til å bli fosterbestefar/fosterbestemor/fostertante/fosteronkel/etc og støtte fosterhjemssaken ved å bli støttemedlem i Norsk Fosterhjemsforening.

Du vet hvor viktig denne saken er for oss, og vi trenger flere stemmer som styrker foreningens gjennomslagskraft!

Meld deg inn som støttemedlem her, https://www.fosterhjemsforening.no/hva-skulle-norge-gjort-uten-fosterhjemmene-stottemedlem/.

Du er den beste fosterbestefar/fosterbestemor, fostertante, fosteronkel/etc som noen kunne tenke seg!

Takk for at du blir medlem 😊

VIDEO, HILDE HAR BLITT FOSTERTANTE!

Hilde har blitt fostertante! Nå oppfordrer hun alle andre til å gjøre det samme, å bli støttemedlem!

Meld deg inn som støttemedlem her, https://www.fosterhjemsforening.no/hva-skulle-norge-gjort-uten-fosterhjemmene-stottemedlem/