Mamma – et begrep fullt av følelser

Begrepet «Mamma» vekker følelser i oss alle. Det ligger ofte en skjult mening om lojalitet i begrepet også. Vi prøver oss på en forståelse av mamma som den som gir den daglige omsorgen. Fosterforeldre kommer i ulike dilemmaer om hvordan begrepet kan brukes. Hva vil foreldre mene om at barnet deres sier mamma til sine nye omsorgspersoner?

Vi vet at det kan oppleves sårende. Hvem er det som kan bestemme hvem barnet kan si mamma til? Fosterbarnet kommer også selv i dilemmaer når det bruker begrepet. Spørsmålene kommer gjerne fra andre når fosterbarnet sier tante til fostermor istedenfor å si mamma. I artikkelen har vi forsøkt å alminneliggjøre begrepet, altså gjøre det mindre truende for alle. Vi peker også på ulike måter å løse det på gjennom åpenhet og dialog. Det gjelder å være sensitiv og la barn selv få være en aktiv part i det å bestemme bruken av ordet mamma. Spørsmålet er vel snarere; går det an å ha to mammaer som rommer samme begrep?

Les artikkelen fra Fosterhjemskontakt 1/21 her!

Forfattere er spesialpedagog og klinisk pedagog Beate Heide og spesialpedagog Rina Nicolaisen.