Lovforslag om netthets

nrk.no står det at regjeringa vil straffe netthets mot offentleg tilsette og at det vil fremmes lovregulering av dette. Man er spesielt opptatt av å beskytte ansatte i barnevernet. Norsk Fosterhjemsforening har i dag sendt brev til justisdepartementet og BLD for å ivareta at også fosterforeldre beskyttes i lovforslaget.

Her kan du lese brevet som Norsk Fosterhjemsforening sendt til justisdepartementet og BLD.