Invitasjon til Redd Barnas Barnerettighetsseminar 2015

På seminaret vil NKVTS formidle forskning om seksuelle overgrep mot barn, og brukerorganisasjonene, Utsatt mann og Støttesentre mot incest vil gi innblikk i skadevirkninger av seksuelle overgrep. Redd Barnas styreleder Nils Øveraas vil dele ut Redd Barnas rettighetspris. Kampanjen JEGERHER

Seminaret er i Oslo og er gratis. Les mer om seminaret og påmelding her