Hjelp og råd

Digital gruppeveiledning i bruk av skjemaet «Observasjoner ved samvær»

I samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg inviterer vi våre medlemmer til å bli med på digital gruppeveiledning i bruk av skjemaet
«Registering av samværsreaksjoner hos fosterbarn». Sammen går vi gjennom bakgrunn for skjemaet, hvordan vi skal bruke det og erfaringsutveksling.

Du kan velge mellom fire datoer i mai, alle mellom kl. 17.00-18.30. Det er begrenset antall plasser per gruppe.