Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?

Vil din arbeidsplass være med å støtte den viktige jobben som Norsk Fosterhjemsforening gjør for alle fosterbarn i Norge? Alle som ønsker er velkommen som støttemedlem i Norsk Fosterhjemsforening!

Meld dere inn som bedriftsstøttemedlem her (250 kr/år)!

  • Som støttemedlem hjelper du oss i arbeidet for at ALLE som bor i fosterhjemmet skal ha trygge, gode og forutsigbare rammer

  • Flere medlemmer gir flere stemmer – flere stemmer styrker foreningens gjennomslagskraft!

  • Som støttemedlem bidrar til den fantastiske innsats alle fosterhjem gjør for barna og for samfunnet

  • Hold deg oppdatert om alt spennende som skjer på fosterhjemsfeltet

  • Norsk Fosterhjemsforening er den eneste organisasjonen i Norge som jobber for hele fosterhjemmet

Hjelp oss hjelpe alle fosterbarn i Norge! Bli støttemedlem!

Som støttemedlem bidrar du til at alle barn og unge som bor i fosterhjem skal få det de trenger for en trygg og forutsigbar oppvekst! Du støtter alle fosterhjem, besøkshjem og beredskapshjem i det viktige samfunnsoppdrag de står i. Du vil bli oppdatert på hva som skjer i foreningen og på fosterhjemfeltet, og får også mulighet å motta tidsskriftet Fosterhjemskontakt.