Hjelp og råd

Digital gruppeveiledning i bruk av skjemaet «Observasjoner ved samvær»

Registering av samværsreaksjoner hos fosterbarn

I mai inviterer Fosterhjemsforeningen og Diakonhjemmet Omsorg Steg til en digital ettermiddag for fosterforeldre hvor skjema for registrering av samværsreaksjoner presenteres av våre faglige veiledere Anette Haugnæss og Signe Kjelsrud. Skjemaet med vedlegg finner du her.

Det vil bli en gjennomgang av bakgrunn for skjemaet, veiledning på bruk av skjemaet og erfaringsutveksling. Veiledningen er målrettet fosterforeldre, men interesserte barneverntjenester er også velkomne til å delta. Skjemaet har til hensikt å være en støttefunksjon til å observere, sortere og forstå reaksjoner knyttet til samvær.

  • Hva kan være tegn på stressreaksjoner og mulige årsaker, og hvordan kan de komme til utrykk
  • Mestringsstrategier
  • Hvilke symptomer kan beskrive om fosterbarnet er i fight, flight og freeze
  • Hva kan forstyrre observasjonene
  • Gjennomgang av skjema
  • Alderstypiske reaksjoner
  • Til slutt er det satt av tid til refleksjon, spørsmål og deling

Om du ønsker å delta, kan du melde deg på en av følgende datoer:
Onsdag 4. mai kl. 17.00-18.30 med Anette
Mandag 9. mai kl. 17.00-18.30 med Signe
Onsdag 18. mai kl. 17.00-18.30 med Anette
Mandag 23.mai kl. 17.00-18.30 med Signe

Klikk her for å melde deg på!

Du vil motta en mail fra veilederen etter påmelding med link til den digitale veiledningen som vil foregå i gruppe.

Det er begrenset antall med plasser. Om man er forhindret fra å delta, så husk å gi beskjed.