Hjelp og råd

Faglig gruppeveiledning

Faglig gruppeveiledning fra 13. oktober:

Når trygghet i meg blir trygt for deg – Et veiledningstilbud for fosterforeldre som ønsker kunnskap om håndtering av grubling og bekymring, toleransevindu og reguleringsteknikker.

Over fire ettermiddager settes opp en fast veiledningsgruppe som møtes for felles veiledning av Anette Haugnæsss. Hver veiledning er tilknyttet et tema fra kurset Tankevirus hvor vi først ser en kort filmsnutt på 15 minutter, for deretter å reflektere sammen. I tillegg får dere konkrete reguleringsteknikker for håndtering av uro og stress, som har overføringsverdi til barn og unge. Etter endt kurs kan du få tilsendt kursbevis i Tankevirus og et sammendrag av kurset, om ønskelig.

Kurset foregår via Teams over 4 onsdager fra klokken 16:00-17:30, fra onsdag 13. oktober til onsdag 3. november.
Det er plass til 6 fosterhjem på kurset (2 stk per hjem om ønskelig), og du deltar alle 4 onsdager.

Målet med veiledningsgruppen:

 1. Kunnskap om normalfungering og reaksjoner, og hvor vanlig det er med grubling og bekymring. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
 2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
 3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
 4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

I dette kurset hvor man blir godt kjent med sine egne tankemønstre, får man god selvinnsikt som er av stor betydning i møte med barn og unge som strever. Nøkkelen til barnas utvikling er regulerende erfaringer, og det er dere som omsorgspersoner som er instrumentet for å gi dem det. Velkommen til kurs! Det er Diakonhjemmet Omsorg, Steg – som utfører gruppeveiledningen på vegne av Norsk Fosterhjemsforening.

Faglig gruppeveiledning fra 1. november:

Veiledningsgruppe og kurs for fosterforeldre.

Viser ditt fosterbarn sine følelser med å agere ut, da er kanskje dette kurset noe for dere. Over fire ettermiddager settes opp en fast veiledningsgruppe som møtes for felles veiledning av Signe Kjelsrud

I denne kursrekken på 4 kvelder vil vi sammen se på hvordan vi på best måte kan hjelpe fosterbarn å regulere sine følelser. Gjennom undervisning, refleksjonsoppgaver, øvelser og hjemmearbeid vil dere få kunnskap og verktøy for å lette barnets hverdag. Det er Diakonhjemmet Omsorg, Steg – som utfører gruppeveiledningen på vegne av Norsk Fosterhjemsforening.

Kurset foregår via Teams annenhver mandag fra klokken 16:00-17:30, fra mandag 1. november til mandag 13. desember. Det er plass til 6 fosterhjem på kurset (2 stk per hjem om ønskelig), og du deltar alle 4 mandager.

Kurskveld 1: Hvordan fremme samarbeid.

 • Hvordan koble seg på fosterbarnet?
 • Hvordan gi beskjeder som øker graden av samarbeid?
 • Hvordan stå sammen som fosterforeldre

Kurskveld 2: Hvordan bekrefte barnets følelser

 • Hvordan legge merke til barnets følelser
 • Hvordan anerkjenne barnets følelser

Kurskveld 3: Hvordan annerkjennelse og oppmuntring

 • Hvordan se det positive og hvordan rose på en god måte
 • Hvordan kan vi hjelpe barnet å lære ny atferd

Kurskveld 4: Hvordan forebygge konflikter

 • Hvordan lage gode rutiner og regler
 • Hvordan skape trygge grenser
 • Hvordan håndtere uenighet
 • Hvordan se det positive og anerkjenne