Grenseløs omsorg

«Unødvendig bruk av tvang er brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter. I rapporten “Grenseløs omsorg” om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern ser vi at det er stor grunn til bekymring.» (sitat fra rapporten)

En viktig rapport!

Les mer om rapporten på barneombudet.