Frode Aker-Bjørke er en superverver!

Jeg heter Frode Aker-Bjørke, 51 år og har vært medlem i Norsk Fosterhjemsforening siden 2009! Har vært litt inn og ut av styret i ca 10 år og leder i Norsk Fosterhjemsforening Østfold, nå Viken, siden 2019.

Når jeg har vervet nye medlemmer har jeg til stor del brukt eget nettverk; kollegaer, gått på dører til naboer, egen familie – foreldre, voksne barn o.l. Jeg har vervet mange nye støttemedlemmer ved å sende SMS til private kontakter! Alle vet at vi er fosterhjem og har i alle år «klappet oss på skulderen». Erfaringen er at alle er enige i saken og de fleste sa «ja».

Mange av oss har også kjente/bekjente som driver bedrifter, flere av disse har også fått en samtale/brev.

Jeg bruker politikerspråket og gjentar til det kjedsommelige at vi trenger å være mange medlemmer for å få gjennomslag for våre saker hos sentrale myndigheter 😊 Pensjonspoeng, partsrettigheter og krav til kvalitet i fosterhjemsomsorgen. Likebehandling uavhengig av kommune.

Viktig at hvert enkelt medlem tar ansvar og verver noen hver. Tenk DA kan vi bli enormt mange. Drømmen er 10.000. 3400 medlemmer bør lett klare det!

Tar du utfordringen? Husk du gjør det for deg selv og alle oss andre fosterforeldre 😃

Mine vervetips er:

  • Bruk eget nettverk
  • Send SMS, det er effektivt
  • Tørr å spørre, de fleste er enige i saken og sier ofte «ja»
  • Utfordre deg selv ved å ta utfordringen!