FosterhjemsRing

Et tiltak for fosterhjemsbarn fra Oslo hvor fosterhjemstjenesten i Oslo rekrutterer 6 familier til et nytt fosterhjemstiltak, en FosterhjemsRing.

Er dere en trygg og raus familie som kan utvide familien med et barn i alderen 6 – 12 år? Vil dere i tillegg kunne bidra til at et barn i samme aldersgruppe får et godt sted å være i avtalte perioder? Da kan dette være noe for dere.

Les mer om tiltaket her.