Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse inviterer til Fosterhjemskonferansen 2022!

Dato: mandag 26. og tirsdag 27. september 2022, kl. 09.00-15.30.
Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Vika, Oslo eller livestreaming, du velger!
Avgift: Se alternativ her

Påmeldte deltakere vil motta info om streaming, med link til konferansen, tre dager før konferansen.
Opptak av konferansen vil være tilgjengelig digitalt for påmeldte deltakere i 14 dager.

Meld deg på konferansen her.
Her er program i pdf.

Betalende hovedmedlem i Norsk Fosterhjemsforening? Meld deg på her!

Program for Fosterhjemskonferansen 2022:

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet

09:00 – 12:00

Åpning: Statsråden i Barne- og familiedepartementet er invitert

Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022
– Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening
– Inga Bejer Engh, Barneombud er invitert

Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok ivaretatt?
– Marit Skivenes, professor, Universitetet i Bergen og leder av Barnevernsutvalget

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 15:30

Tema: Hvilken verdi har veiledning i fosterhjemsfeltet og kan vi det bra nok?
– Fosterhjem Helgeland
v/ Synnøve Restad Marthinsen, prosjektleder og Eileen Cathrine Ravdal, prosjektmedarbeider
– Støttepilar – et veiledningsteam for fosterhjem på Øvre Romerike
v/Grete Findahl, prosjektleder, Line Daae Løvstad og Jan Finvåg, rådgivere
– Seksjon for veiledning og tilsyn, Bergen kommune
v/Alice Myren, avdelingsleder med flere
– Bufetat (Fosterhjemstjenesten, Region Sør): Erfaringer med et opplæringstilbud til fosterforeldres egne barn
v/Hanne Kristoffersen, Bufetat, Region sør

Tirsdag 26. september

Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet

09:00 – 12:00

Tema: Et hjem, flere kulturer – minoritetsbarn i fosterhjem
– Berit Berg, professor, NTNU
– Olaf Trosten, avdelingsleder, NASAK, Nasjonalt Samisk Kompetansesenter
– Marte Knag Fylkesnes, forsker, NORCE RESEARCH
– Rina Nicolaisen, fostermor og forfatter

12:00 13:00

Lunsj

13:00 – 15:30

Tema: Samarbeid i barnevernets mest komplekse område – fosterhjemsfeltet
– Brobyggerne – en modell for samarbeid mellom barneverntjenesten, fosterhjem og biologisk familie
– Jeanette Skoglund/Renee Thørnblad, førsteamanuensis/professor, Universitetet i Tromsø: Foreldresamvær – er det alltid til barnets beste?

Tema: Fosterhjemsarbeidet i Sverige – Hva skjer og har vi noe å lære?
– Ingrid Höjer, professor i sosialt arbeid, Universitetet i Gøteborg

Det tas forbehold om endringer i programmet.