Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse inviterer til Fosterhjemskonferansen 2020!

Dato: onsdag 18, torsdag 19. og fredag 20. november 2020, hver dag fra kl. 08.45-11.30.
Sted: Livestreaming, følg fra din egen PC eller mobiltelefon!
Avgift: Kr. 2500,- per deltaker (grupperabatt ved 4 eller flere påmeldte er 500 kr per deltaker)
Påmelding er bindende. Skriftlig avbestilling etter 15. september faktureres med full konferanseavgift.

Påmeldte deltakere vil motta info om streaming, med link til konferansen, tre dager før konferansen.
Opptak av konferansen vil være tilgjengelig digitalt for påmeldte deltakere i 14 dager.

Meld deg på konferansen her.
Her er program i pdf.

Betalende hovedmedlem i Norsk Fosterhjemsforening? Meld deg på her!

Program for Fosterhjemskonferansen 2020:

– det vil være tid for spørsmål etter hvert innlegg

Onsdag 18. november Møteleder Odd Arild Halhjem, Dialog og kompetanse
Tone Granaas, generalsekretær Norsk Fosterhjemsforening

08:45 – 09:00
Odd Arild Halhjem, leder i Dialog og kompetanse


Velkommen og praktisk informasjon

09:00 – 09:10
Kjell Ingolf Ropstad, statsråd, Barne- og familiedepartementet


Hva er dagens utfordringer på fosterhjemsområdet og hvordan skal de løses?

09:10 – 09:20
Tone Granaas, generalsekretær, Norsk Fosterhjemsforening


En tilbakemelding fra Norsk Fosterhjemsforening

Tema:

Psykisk helse hos barn og unge i fosterhjem

09:20 – 09:55
Stine Lehmann, førsteamanuensis, psykologspesialist og prosjektleder for Ung i Fosterhjem, Universitetet i Bergen


Ungdom i fosterhjem: Hva har de opplevd og hvordan forstår vi deres behov? Hvordan kartlegger vi psykisk helse – og hvem skal gjøre det?

09:55 – 10:00

Pause

10:00 – 10:35
Yasmin Moussavi,
psykolog og Ph.d.-stipendiat, NORCE, Bergen


Angst og depresjon hos unge i fosterhjem, resultater fra Ung i Fosterhjem

10:35 – 10:40

Pause

10:40 – 11:15
Marit Larsen,
psykolog og Ph.d.–stipendiat, NORCE, Bergen


Hvordan kan hjelpetjenester bidra til gode liv for barn i fosterhjem?
Hva mener fosterforeldrene om hjelpen de får? Resultater fra Ung i Fosterhjem

Torsdag 19. november

Tema

Kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet og på fosterhjemsområdet

08:45 – 09:25
Heidi Svendsen Tessand, psykologspesialist og prosjektleder for Stillasbyggerne


Stillasbyggerne – hvordan lage skreddersydde tiltak for barn med psykiske problemer under omsorg?

09:25 – 09:30

Pause

09:30 – 10:05
Marte Fylkesnes,
forsker, NORCE, Bergen


Unge i fosterhjem gir råd til voksne hjelpere: fra medvirkning til tilhørighet. Resultater fra Ung i Fosterhjem

10:05 – 10:10

Pause

10:10 – 10:45

Psykologspesialist Mona Hoseth, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Trondheim kommune


Fosterbarn og psykisk helse, 71 historier.
Om erfaringer fra arbeid i fosterhjem med barn 0 – 18 år.

10:45 – 10:50

Pause

10:50 – 11:30

Kirsten Sandberg, professor,
Juridisk Fakultet, UiO

 
Betydningen for barnevernet og fosterhjemsområdet av de norske sakene for den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og i Høyesterett

Fredag 20. november

Tema

Kvalitet og god praksis på fosterhjemsområdet

08:45 – 09:20

Elisabeth Backe-Hansen, professor, OsloMet

 

Hva menes med kvalitet i fosterhjemsarbeidet – hva sier forskningen?

09:20 – 09:25

Pause

09:25 – 10:00

Tone Nordby og Hanne Svendsen Øvre, seniorrådgivere, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

Nye tiltak og initiativ for å øke kvaliteten på fosterhjemsområdet, med fokus på utfordringer knyttet til psykisk helse.

10:00 – 10:05

Pause

10:05 – 10:40

Siv Skotheim, fungerende avdelingsleder, Bufetat region Sør

 

Hva er oppgavene til Spisskompetansemiljøet for opplæring av fosterhjem i Bufetat?

10:40 – 10:45

Pause

10:45 – 11:20

Åse L. Larsen, fagrådgiver, Norsk Fosterhjemsforening

 

Brobyggerprogrammet – samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten. Hva er forutsetningene for å lykkes?

11:20– 11:30

Lene Printzlau Våmartveit, styreleder, Norsk Fosterhjemsforening

 

Avslutning og veien videre

Det tas forbehold om endringer i programmet.