Velkommen til Fosterhjemskonferansen 2020!

Dette er hovedtemaene på konferansen:
– Psykisk helse hos barn og unge i fosterhjem
– Om kvalitet i fosterhjem
– Mulige konsekvenser for rettsikkerheten til barn, foreldre og fosterforeldre i barnevernet og på fosterhjemsområdet etter EMD-sakene mot Norge i Strasbourg

Dato: torsdag 7. og fredag 8. mai 20120
Sted: Norges Røde Kors, Konferansesalen, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
Avgift: Kr. 2800,- per deltaker (inkl. konferanse, forfriskninger, kaffe, kake og lunsj begge dager)
Påmelding er bindende. Skriftlig avbestilling etter 1. april faktureres med full konferanseavgift.

Meld deg på konferansen her.
Se program for konferansen her.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Fosterhjemskonferansen 2020!

Med vennlig hilsen
Tone Granås, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening og
Odd Arild Halhjem, daglig leder i Dialog og kompetanse