Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse inviterer til Fosterhjemskonferansen 2020!

Dato: torsdag 7. og fredag 8. mai 20120
Sted: Norges Røde Kors, Konferansesalen, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
Avgift: Kr. 2800,- per deltaker (inkl. konferanse, forfriskninger, kaffe, kake og lunsj begge dager)
Påmelding er bindende. Skriftlig avbestilling etter 1. april faktureres med full konferanseavgift.

Meld deg på konferansen her.
Her er program i pdf.

PROGRAM FOR FOSTERHJEMSKONFERANSEN 2020:

Torsdag 7. mai Møteleder Odd Arild Halhjem, Dialog og kompetanse

08:30 – 09:00

Kaffe og forfriskninger

09:00 – 09:15
Kjell Ingolf Ropstad, statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet


Åpning av konferansen
Hva er dagens utfordringer på fosterhjemsområdet og hvordan skal de løses?

Tema:

Psykisk helse hos barn og unge i fosterhjem

09:15 – 10:00
Stine Lehmann, førsteamanuensis, psykologspesialist og prosjektleder for Ung i Fosterhjem, Universitetet i Bergen


Ungdom i fosterhjem: Hva har de opplevd og hvordan forstår vi deres behov? Hvordan kartlegger vi psykisk helse – og hvem skal gjøre det?

10:00 – 10:15

Pause

10:15 – 11:00
Yasmin Moussavi,
psykolog og Ph.d.-stipendiat, NORCE, Bergen


Angst og depresjon hos unge i fosterhjem, resultater fra Ung i Fosterhjem

11:00 – 11:45
Marit Larsen,
psykolog og Ph.d.–stipendiat, NORCE, Bergen


Hvordan kan hjelpetjenester bidra til gode liv for barn i fosterhjem?
Hva mener fosterforeldrene om hjelpen de får? Resultater fra Ung i Fosterhjem

11:45 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:15
Heidi Svendsen Tessand, psykologspesialist og prosjektleder for Stillasbyggerne


Stillasbyggerne – hvordan lage skreddersydde tiltak for barn med psykiske problemer under omsorg?

13:15 – 14:00
Marte Fylkesnes,
forsker, NORCE, Bergen


Unge i fosterhjem gir råd til voksne hjelpere: fra medvirkning til tilhørighet. Resultater fra Ung i Fosterhjem

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15.15
Forandringsfabrikken / PsykiskhelseProffene


Psykisk helse fra oss som kjenner det. Hva er utfordringene og hvilke tiltak er nødvendige for å gi bedre helsehjelp til barn i fosterhjem?

15:15 – 16:00
Psykologspesialist Mona Hoseth, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Trondheim kommune


Fosterbarn og psykisk helse, 71 historier.
Om erfaringer fra arbeid i fosterhjem med barn 0 – 18 år.

Fredag 8. mai

Tema

Kvalitet i fosterhjem

09:00 – 09:45

Elisabeth Backe-Hansen, professor, OsloMet

 

Hva menes med kvalitet i fosterhjemsarbeidet – hva sier forskningen?

09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 10:45

Kjetil Andreas Ostling, divisjonsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

Nye tiltak og initiativ for å øke kvaliteten på fosterhjemsområdet, med fokus på utfordringer knyttet til psykisk helse.

10:45 – 11:00

Siv Skotheim, fungerende avdelingsleder, Bufetat region Sør

 

Hva er oppgavene til Spisskompetansemiljøet for opplæring av fosterhjem i Bufetat?

11:00 – 11:45

Lene Printzlau Våmartveit, styreleder, Norsk Fosterhjemsforening

 

Hva mener fosterforeldre er kvalitetsutfordringene i fosterhjem?

11:45 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:00

Åse L. Larsen, fagrådgiver, Norsk Fosterhjemsforening

 

Brobyggerprogrammet – samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten. Hva er forutsetningene for å lykkes?

13:00 – 13:15

Pause

Tema:

Rettssikkerhet i barnevernet og på fosterhjemsområdet i Norge – i lyset av de norske sakene i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD)

13:15 – 14:45

Elisabeth Gording Stang, professor, OsloMet

Marianne Oftedahl, advokat og fagansvarlig, Norsk Fosterhjemsforening

 

EMD, barnets beste og norsk praksis – mulige konsekvenser for barnevernet og fosterhjemsarbeidet i Norge

14:45– 15:00

Lene Printzlau Våmartveit, styreleder, Norsk Fosterhjemsforening

 

Avslutning og veien videre

Det tas forbehold om endringer i programmet.