Fosterhjemskonferanse 24. mai 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste

Norsk Fosterhjemsforening inviterer til konferanse i Bergen med tittel Samarbeid til fosterbarns beste!
Konferansen er rettet mot fosterforeldre, foreldre og ansatte i barnevernet. Tema for konferansen er samarbeid, og fokus er på det viktige samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet – til barns beste.

Sted: Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad
Tidspunkt: 24.mai kl. 9.30 – 16.00
Konferanseavgift: kr. 750,- inkl. kaffe/te, pauseservering og lunsj (kr. 550,- for hovedmedlemmer)
Påmelding er bindende

Meld deg på her!

Program: 

09.00 Registrering

09.30 – 09.50: Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit
«Kom nærmere» ved Elisabeth Torstuen

09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip,
refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening

10.35 – 10.50: Pause

10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark

11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/ Åse Larsen
refleksjoner fra brobyggerne Berit Ulriksborg og Ann Carin Vean

12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen

14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen

14.15 – 14.45: Samvær etter omsorgsovertakelsen. En barnefaglig og juridisk utredning av Elisabeth Gording Stang og Gunn-Astrid Baugerud. Kommentar v/ Vigdis Bunkholdt

14.45 – 15.00: Samarbeid – samvær v/ styreleder i Organisasjon for Barnevernforeldre Merete Løland

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce

16.00               Avslutning

 

Velkommen til en spennende konferansedag med fokus på samarbeid!

Forbehold om endringer i programmet