Om ansvar og kvalitet i fosterhjemsomsorgen. Hva er utfordringene? Hvordan skal utfordringene løses?

Les  seksjonsleder i Bufdir, Unni Nygaards presentasjon her.

Se foredrag av Unni Nygaard her: