Hva anser regjeringen å være utfordringer og løsninger for fosterhjemsomsorgen?

Se foredrag av statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Tom Erlend Skaug her: